Kuvituskuva

Tervetuloa KUVATA-hankkeen kotisivuille!

Kuvataiteilijoiden sosiaalistaloudellinen asema on heikko, ja taiteilijan työ on usein projektimuotoista. Teknologinen kehitys vaatii kuvataiteilijoilta uudistumiskykyä, sillä kuvataiteen uudenlaiset digitaaliset alustat ja tekoäly edellyttävät taiteilijoilta projektinhallinta- ja digitaitoja. Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK), Lapin yliopiston (LAY) ja Globe Art Point -yhdistyksen (G.A.P.) toteuttama Kuvataiteilijan uusi työ- ja ansaintakenttä (KUVATA) -hanke vastaa näihin uudenlaisiin osaamistarpeisiin. Hankkeessa lähestytään taiteen yrittäjyyden strategioita monella tavalla painottuen verkottumiseen, projektituotannon digitaaliseen osaamiseen ja tekoälyn eettiseen hyödyntämiseen. Hankkeessa tuotetaan myös webinaareja ja opetusmateriaalia sekä ammattikentän että koulutuksen tarpeisiin.

Euroopan unionin osarahoituksen on myöntänyt ESR+ -ohjelmasta Hämeen Ely-keskus. KUVATA-hanketta rahoittavat myös hankkeen päätoteuttaja Tampereen ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto ja Globe Art Point. Hanke kestää vuoden 2026 loppuun asti.