Muuttuva yhteiskunta muovaa kuvataiteilijoiden työtä – uusi koulutushanke lisää alan arvostusta ja mahdollisuuksia parempaan toimeentuloon

Kuvituskuva

Kuvataiteilijoiden sosiaalistaloudellinen asema on heikko ja taiteilijan työ on usein projektimuotoista. Teknologinen kehitys vaatii kuvataiteilijoilta uudistumiskykyä, sillä kuvataiteen uudenlaiset digitaaliset alustat ja tekoäly edellyttävät taiteilijoilta projektinhallinta- ja digitaitoja. Tampereen ammattikorkeakoulun, Lapin yliopiston ja Globe Art Point -yhdistyksen toteuttama Kuvataiteilijan uusi työ- ja ansaintakenttä (KUVATA) -hanke vastaa uudenlaisiin osaamistarpeisiin.

Kuvataidealalle tarvitaan kestäviä ratkaisuja ja uutta, yhteiskunnan tarpeisiin vastaavaa tietoa ja malleja koulutukseen. KUVATA-hankkeessa kuvataiteentekijöille luodaan tiedon ja koulutuksen avulla yhdenvertaiset mahdollisuudet toimia nykyajan kehittyvässä maailmassa. Hankkeen päätoteuttaja on Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK).

– Pyrimme lisäämään kuvataiteilijoiden työn arvostusta ja mahdollisuuksia parempaan toimeentuloon uudistamalla työkenttää. Erityisesti digitaalisuus, tekoäly ja virtuaalisten esitystilojen hyödyntäminen luovat uudenlaisia mahdollisuuksia taideteosten markkinointiin, levitykseen ja kuvataiteilijan ansaintaan. TAMK tuottaa sisältöä erityisesti näihin aihealueisiin, kertoo projektipäällikkö Fanny Niemi-Junkola.

Viestinnässä teemme yhteistyötä Taiken Luova verkko-koordinaationhankkeen kanssa. Luova verkko fasilitoi valtakunnallisten ja alueellisten hankkeiden yhteistyötä ja kerää parhaita käytäntöjä muiden hankkeiden ja toimijoiden käyttöön.

Kuvataiteilijoille tarjotaan koulutusta ja uusia toimintatapoja monesta näkökulmasta 

Hankkeessa tuotetaan kuvataiteilijoille kohdennettua koulutusta, kuten webinaareja ja oppimateriaaleja. Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta tuottaa hankkeessa muun muassa kuvataidealan kestävään kehitykseen, vastuullisuuteen ja antirasismiin liittyvää koulutusta. Apulaisprofessori Maria Huhmarniemi kuvailee hanketta innostavaksi:

– Hankesuunnitelman laatijat ovat taustaltaan taiteen ammattilaisia, ja heillä on hyvä käsitys osaamistarpeista kuvataiteen kentällä. Koulutuskokonaisuus tulee auttamaan kuvataiteilijoita heidän työssään muuttuvassa yhteiskunnassa. On todella hienoa avata yhteistyö Tampereen ammattikorkeakoulun ja Globe Art Pointin kanssa.

Globe Art Point tuottaa koulutukseen sisältöä muun muassa taiteen kentän toimintaan liittyvään yhdenvertaisuuteen, monimuotoisuuteen ja eettisyyteen tekijänoikeuskysymyksiä unohtamatta. Toiminnanjohtaja Jaana Simula korostaa hankkeen ajankohtaisuutta:

– Uudet työkalut ja uusi ajattelu – sitä tarvitsemme juuri nyt todella vauhdikkaasti muuttuvassa maailmassa. Tarjoamme osallistujille turvallisen ympäristön tutkia tulevaa ja ottaa haltuun uudet toimintatavat. Yhteistyö Tampereen ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston kanssa on avannut Globe Art Pointille mahdollisuuden toimia ESR+-rahoitteisessa hankkeessa ja se on loistava oppimisen paikka.

Ensimmäiset webinaarit toteutuvat syksyllä 2024. Koulutustilaisuuksien aiheina ovat projektituotanto, tekijänoikeudet ja kuvataiteen etiikka, yhdenvertaisuus ja antirasismi sekä tekoäly kuvataiteilijan apuvälineenä.

Hämeen ELY-keskus on myöntänyt Euroopan unionin osarahoituksen hankkeelle “Kuvataiteilijan uusi työ- ja ansaintakenttä” ESR+ -ohjelmasta. Hanke tekee yhteistyötä Taiteen edistämiskeskuksen Luova verkko -koordinaatiohankkeen kanssa. Taiteen edistämiskeskus tukee luovan alan ja kulttuurialan innovaatio-osaamisen teemasta rahoitettuja ESR+ -hankkeita.

Lisätietoja hankkeesta verkkosivuilla: https://projects.tuni.fi/kuvata/

Fanny Niemi-Junkola
Projektipäällikkö
Tampereen ammattikorkeakoulu
fanny.niemi-junkola@tuni.fi
050 3562803