Muistisairaus kokemuksena ja ilmiönä

Kuule minua -hanke lisää tieteiden välistä keskustelua muistisairauksista ja muistisairauksien kanssa elävien ihmisten hyvän elämän edellytyksistä. Tieteellisen argumentaation kautta toteutetaan näkökulmien kokonaisuus siitä, millaiseksi ikääntyvän yhteiskunnan tulisi muodostua, jotta tulevina vuosina muistisairauden kanssa voi elää hyvää elämää erilaisissa elinympäristöissä.

Tavoitteena uusi ja entistä laajempi ymmärrys erityisesti seuraavista teemoista:

  • miten mielikuviin, puhumisen tapoihin ja rakennettuun ympäristöön on vaikutettava sosiaalisesti kestävän muistiystävällisen yhteiskunnan rakentamiseksi.
  • miten muistisairaan ihmisen osallisuutta, toimijuutta ja mielen hyvinvointia on tuettava tulevaisuudessa
  • miten muistisairauksien ehkäisyä, hoitoa, hoivaa ja kuntoutusta on tulevaisuudessa kehitettävä
  • miten muistisairauden loppuvaiheessa turvataan arvokas ja hyvä hoito sekä läheisten hyvinvointi.

Tavoitteena on aidosti kuulla ja ymmärtää muistisairauksiin liittyviä mahdollisesti hyvinkin paljon toisistaan poikkeavia näkökulmia sekä muokata nykyistä negatiivista ja ongelmia korostavaa puhetapaa. Syntyvän uuden ja entistä laajemman ymmärryksen avulla on tavoitteena kehittää yhteiskuntaa muistiystävällisemmäksi ja valmistautua tulevaisuuteen, jossa suurin osa meistä elää arkea jollakin tavalla kosketuksissa etenevien muistisairauksien kanssa.