Kuule minua hankkeen logo.

Kuule minua

Kehitetään yhdessä yhteiskuntaa muistiystävällisemmäksi! Tampereen yliopiston koordinoimassa hankkeessa valmistaudutaan innovatiivisella ja kestävällä tavalla tulevaisuuden tilanteeseen, jossa suurin osa meistä elää arkea jollakin tavalla kosketuksissa etenevien muistisairauksien kanssa.

Muistisairaudet muuttavat yhteiskuntaa

Tulevaisuudessa suurin osa suomalaisista on arjessaan tekemisissä etenevän muistisairauden kanssa – joko itse sairastavana tai läheisenä. Tampereen yliopiston koordinoima Suomen kulttuurirahaston Argumenta-hanke nostaa muistisairaudet ja niihin liittyvät teemat tieteiden väliseen ja laajaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Kutsumme työskentelyyn mukaan muistisairauden kanssa eläviä ihmisiä ja heidän läheisiään, jotta myös heidän äänensä tulevat kuulluiksi osana tieteellistä keskustelua. Hankeryhmässämme ovat edustettuina lääketieteiden, terveystieteiden, yhteiskuntatieteiden, kieli- ja viestintätieteiden, näyttämö- ja audiotaiteen, psykologian, gerontologian, arkkitehtuurin ja rakennetun ympäristön, terveystaloustieteen, filosofian ja teologian näkökulmat. 

Hanketta johtaa Tampereen yliopiston gerontologian professori Jenni Kulmala ja sen varajohtajana toimii gerontologian dosentti ja teologi Jari Pirhonen. Hankkeessa työskentelee dokumenttiohjaaja ja kuuntelemista tutkiva väitöskirjatutkija Katarina Blomqvist. Kumppanijärjestömme ovat Ikäinstituutti, Muistiliitto ja Vanhustyön keskusliitto.