Julkaisut

Kaukko, Mervi, Petäjäniemi, Maria, Harju-Autti, Raisa, Haswell Nick, Alisaari, Jenni, Heikkola, Leena Maria & Mustonen, Sanna (2023). Tasapainoilua, tilan antamista ja näkymätisöintiä – Pakolaisaiheiden käsittely suomalaisissa kouluissa.[Balancing, creating space, and invisibilizing – Handling refugee topics in Finnish schools.] Kasvatus ja Aika 17:4, 4–25.

Mustonen, S., Kaukko, M., Alisaari, J., Petäjäniemi, M. Heikkola, L M., Harju-Autti, R. & Haswell, N. (2023). Pakolaistaustaisten oppilaiden tuki koulutoimen hallinnollisissa diskursseissa. [Support for pupils from refugee backgrounds in the administrative discourses of school authorities.] Afinla.