Esittely

Koneen säätiön (2023-2026) rahoittamassa KOTI-hankkeessa tutkitaan Suomeen tulleiden pakolaisoppilaiden kasvatuksen mahdollisuuksia ja rajoja. Hankkeessa pohditaan yhdessä pakolaisoppilaiden kanssa, miten heidät tulisi huomioida suomalaisissa kouluissa.

KOTI haastaa ajatuksen pakolaiskasvatuksesta hätätoimenpiteenä ja pakolaisoppilaista tilapäisinä vierailijoina, joista ei saisi puhua. KOTI tutkii, miltä teoreettisesti määritelty, toimiva pakolaiskasvatus näyttää suomalaisten luokkahuoneiden arjessa.

Ihmisten pakkomuuton tarve ei tule lähiaikoina helpottamaan. Tästä muistuttavat muun muassa Palestiinan miehitys, Ukrainan sota ja pitkittyneet kriisit Afganistanissa ja Syyriassa. Monet sotaa pakenevat perheet ovat tulleet jäädäkseen ja Suomi voi olla suunnannäyttäjä heidän kotoutumisensa edistäjänä. Koulu on avainasemassa toivottamassa tulijat tervetulleiksi. Harkituilla pedagogisilla käytännöillä koulu voi tarjota sotaa pakeneville lapsille turvaa, pysyvyyttä ja tarvittavia eväitä oppimiseen ja samalla viestiä perheille, että lapsiin ja heidän tulevaisuuteensa panostetaan.

KOTI-hankkeen tavoitteena on kehittää uuden, tutkitun tiedon pohjalta Suomesta toistaiseksi puuttuva pakolaiskasvatuksen perinne. Toinen tavoite on luoda rohkeaa ja kunnioittavaa kieltä pakolaisiin liittyen ja tuoda tätä sekä yhteiskunnalliseen että kasvatustieteelliseen keskusteluun taiteen avulla.

Näkökulmamme tutkimukseen on käytäntöteoreettinen. Käsitämme koulun käytännöt yhteennivoutuneina, aikaan ja paikkaan sidottujen ennakkoehtojen mahdollistamina. Tutkimme ja muutamme käytäntöjä osallistavan toimintatutkimuksen keinoin. Haastattelemme pakolaisoppilaiden perheitä sekä toteutamme opettajien ja oppilaiden kanssa sarjan interventioita, joissa tutkimukseen osallistuneet oppilaat kutsutaan kommunikoimaan tuotettua tietoa valitsemansa taidemuodon keinoin. Tuotetun tiedon avulla voimme muuttaa suomalaisia pakolaiskasvatuksen käytäntöjä väliaikaisista paniikkiratkaisuista kestävämpään suuntaan.