Ihmiset

KOTI-ydintiimi

 

Mervi Kaukko

Olen alun perin luokanopettaja, mutta työskentelen nyt professorina Tampereen yliopistossa. Teen tutkimusta pakolaislasten ja -nuorten parissa. Olen tehnyt tutkijaurani aikana useita toimintatutkimusprojekteja eri maahanmuuttajaryhmien kanssa. Ensimmäisen toimintatutkimukseni tein yksin maahan tulleiden turvapaikanhakijatyttöjen kanssa vastaanottokeskuksessa. Olen tehnyt myös tutkimusta pakolaisopiskelijoiden kanssa suomalaisissa ja australialaisissa kouluissa ja yliopistoissa. Minua on kiehtonut näissä tutkimuksissa se, miten luovia vasta saapuneet lapset ja nuoret ovat, kun he alkavat rakentaa elämäänsä uudessa maassa. KOTI-projektissa haluan oppia, miten koulut ja opettajat voisivat paremmin tukea pakolaistaustaisia oppilaita ja mitä pakolaisoppilaat itse toivovat meidän ymmärtävän heidän koulunkäynnistään.

 

Maria Petäjäniemi

Työskentelen KOTI-projektissa tutkijatohtorina. Tutkimukseni keskittyy pakolaisoppilaita ympäröiviin normatiivisiin diskursseihin ja koulutusjärjestelmän epäyhdenvertaisuutta tuottaviin mekanismeihin. KOTI-projektissa olen erityisen kiinnostunut peruskoulussa jo olemassa olevista antirasistisista, feministisistä ja sosiaalisesti oikeudenmukaisista käytännöistä, ja siitä, miten voimme tehdä niitä tutkimuksen avulla yhä näkyvimmiksi. Olen myös innoissani päästessäni taas tutkailemaan erilaisia taidelähtöisiä menetelmiä yhdessä pakolaislasten ja -nuorten kanssa, sillä ensimmäiseltä ammatiltani olen taidepainotteinen luokanopettaja!

 

Luke Macaulay

Hei. Olen tutkija alun perin Australiasta. Tutkimusaiheisiini kuuluu työskentely pakolaisnuorten parissa heidän kotoutumiskokemustensa ja aikuisuuteen siirtymisen ymmärtämiseksi – erityisesti liittyen heidän kuuluvuuden tunteeseensa ja identiteetin rakentamiseen. Tutkijana arvostan monitieteisiä ja uusia lähestymistapoja, mukaan lukien taiteeseen perustuvat menetelmät, kuten runous. KOTI-projektissa toivon oppivani enemmän taiteellisen tutkimusyhteistyön mahdollisuuksista ja siitä, miten kokemukset Suomen koulujärjestelmässä vaikuttavat pakolaisnuorten kuuluvuuden tunteeseen ja tulevaisuuden minäkuvan muodostumiseen.

Nick Haswell

Olen australialais-suomalainen väitöstutkija ja työskentelen Tampereen yliopistossa. Taiteen tekemisen ja opettamisen kautta olen kiinnostunut siitä, miten taide ja tarinoiden luominen antavat nuorille mahdollisuuksia tutkia ja ilmaista identiteettejään ja kokemuksiaan. Australiassa tutkin, miten kuvakirjaprojektit voivat antaa alkuperäiskansaan kuuluville lapsille toimijuutta oman historiansa kertomisessa. Suomessa olen osallistunut tutkimusprojekteihin pakolaislasten ja nuorten kanssa, käyttäen luovia tapoja tutkia heidän kokemuksiaan uuteen maahan asettumisesta. Olen myös osa työryhmää nimeltä ”We Who Smile,” joka järjestää taideprojekteja pakolaiskeskuksissa ympäri Suomen, antaen turvapaikanhakijoille mahdollisuuden jakaa tarinansa laajemmalle yhteisölle kuvakirjojen ja animaatioiden avulla. Olen innoissani ollessani osa KOTI-projektia ja toivon oppivani lisää pakolaisopiskelijoiden omista näkemyksistä koulutuksesta sekä siitä, miten heidän ideoitaan voi välittää luovasti ja sensitiivisesti muille taiteen kautta.

 

KOTI-tukitiimi

 

Jenni Alisaari

Olen Jenni Alisaari ja työskentelen yliopistonlehtorina Tukholman yliopistossa ja erikoistutkijana Turun yliopiston INVEST-tutkimuskeskuksessa. Lisäksi olen suomen kielen dosentti Helsingin yliopistossa. Tutkimusintressini liittyvät pääasiassa kielen oppimiseen ja opetukseen sekä opettajien kielellisesti vastuulliseen  pedagogiikkaan. Olen myös tutkinut monikielisten oppijoiden oppimista ja hyvinvointia. Pyrin työlläni edistämään osallistavien pedagogisten lähestymistapojen ja opetusmenetelmien kehittämistä kaikille oppijoille.

Raisa Harju-Autti

Olen Raisa Harju-Autti ja työskentelen tällä hetkellä kasvatustieteen yliopistonlehtorina Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa (Jyväskylän yliopisto). Olen kielikasvatusalan tutkija, ja tutkimusintressini kohdistuvat pääasiassa toisen ja vieraan kielen opetukseen sekä varhaiseen kielikasvatukseen. Väitöstutkimukseni tarkastelee kielellisesti tuettua opetusta (kietu-opetusta), joka on pedagoginen tukitoimi perusopetukseen valmistavasta opetuksesta yleisopetuksen ryhmiin siirtyville maahanmuuttajaoppilaille. Kietu-opetuksessa yhdistyvät koulun opetuskielen ja oppiainesisältöjen opettaminen. Pyrin työlläni edistämään osallistavien pedagogisten lähestymistapojen ja opetusmenetelmien kehittämistä vastasaapuneille maahanmuuttajaoppilaille.

Sanna Mustonen

Olen Sanna Mustonen ja työskentelen yliopisto-opettajana ja tutkijana Jyväskylän yliopistossa. Tällä hetkellä teen osallistavaa tutkimusta nuorten ukrainalaisten oppilaiden kanssa. Aiemmin olen tehnyt tutkimusta myös nuorten turvapaikanhakijoiden parissa ja tutkinut kielitietoisia käytäntöjä suomalaisissa kouluissa ja varhaiskasvatuksessa. Sekä opetustyössäni että tutkimuksessani minulle on tärkeää edistää monikielisten oppilaiden tasavertaista osallisuutta kouluun ja yhteiskuntaan. KOTI-projektissa pyrin paremmin ymmärtämään pakolaisoppilaiden ja heidän opettajiensa elettyjä kokemuksia.