Tekoälyn luoma kuva futuristisesta konepajasta, jossa on työstökoneita, digitaalisia laitteita ja koneenosia.

Konepaja-akatemia 2.0 hanke

Hankkeen tavoitteena on puuttua hionnan osaamisvajeeseen ja työvoimapulaan sekä tukea teollisuuden vihreää ja digitaalista siirtymää. Hankkeessa toteutetaan koulutuspilotti, jonka aikana koulutetaan joukko asiantuntijoita vastaamaan yhden valmistavan teollisuuden prosessin, hionnan, kasvavaan ja välittömään työvoimatarpeeseen. Hankkeen tuloksena syntyy myös ”Konepaja-akatemia 2.0” -toimintamalli, joka on skaalattavissa ja sovellettavissa muihin valmistavan teollisuuden prosesseihin ja koulutuslaitoksiin.