Kiinteistökehittämisen tulevaisuusfoorumi FutuRED: suuntaa antamassa ja tulevaa kartoittamassa

Aloitustapaamisessa läsnäolijat yliopistolla. Tapaaminen järjestettiin hybridimuodossa. Kuvassa tutkijatohtori Jukka Puhto (vas), Juha Raitanen (Visma Real Estate Oy), Rakennetun ympäristön tiedekunnan dekaani Antti Lönnqvist, Tino Nurmi (Arttuasunnot Oy) ja Jaakko Kinnunen (CoreLabin projektipäällikkö).

Tampereen yliopisto ja yksityiset kiinteistö- ja rakennusalan toimijat tekevät yhteistyötä uudessa Kiinteistökehittämisen tulevaisuusfoorumi FutuRED -hankkeessa. Nimensä mukaisesti hanke keskittyy kiinteistökehittämisen tulevaisuuteen ja tuottaa toiminnallaan tietoa aiheesta sekä suuntaa alan tutkimusta löydösten mukaisesti.

Tulevaisuusfoorumin taustalla on Tampereen yliopiston Kiinteistökehittämisen osaamiskeskus, joka vastaa kiinteistökehittämisen tutkimus- ja opetustoiminnasta sekä tekee tiivistä yhteistyötä kiinteistö- ja rakennusalan toimijoiden kanssa.

– FutuRED tunnistaa tulevaisuuden trendejä ja pyrkii kehittämään uusia kiinteistökehittämisen ratkaisuja vastaamaan tulevaisuuden trendeihin. Ratkaisuja yhteiskehitetään tiiviissä yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Isompiin haasteisiin käynnistetään tarvittaessa laajempia tutkimushankkeita, toteaa yliopiston tutkijatohtori Jukka Puhto.

Näin muodostuu toimialusta, jossa monialaiset toimijat saavat tietoa tulevaisuuden muutostrendeistä ja voivat yhdessä suunnata kehittämistarpeita niin hankkeissa kuin opetuksessa.

Hankkeen tarkoituksena onkin syventää eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja edistää yhteisten tutkimus- ja yhteiskehittämishankkeiden käynnistämistä sekä kehittää arvonluonnin malleja niitä tukemaan. Lisäksi tavoitteina on innovaatiotoimintaa, kansainvälisten suhteiden luontia ja käytännön yrityselämän näkemyksien tuomista opetuksen kehittämiseen. Toiveena on toimia yhteiskunnallisesti vaikuttavasti ja muutosta tuoden.

Osallistujat siirtymässä lounaalle ennen kokousta DigiCore-hankkeeseen tutustumisen jälkeen.

Hankkeen aloitustapahtuma järjestettiin Tampereen yliopistolla maaliskuussa. Tapaamisessa sovittiin alustava aikataulu hankkeen toiminnasta. Ennen aloitustilaisuutta yrityksillä oli mahdollisuus tutustua EVA-laboratorion XR- ja VR-teknologioihin sekä DigiCore -hankkeeseen Rakennustalossa.

Tulevaisuusfoorumissa järjestetään johtoryhmän ja projektiryhmän tapaamisia, missä selvitetään kiinteistö- ja rakennusalan nykytilannetta ja päätetään tulevaisuuden suunnasta.  Uutta tietoa jaetaan alan tutkimuksesta ja yliopiston aiheeseen liittyvistä hankkeista tapaamisten alussa yleistilanteen selvittämiseksi. Tulevaisuusfoorumilla on myös erilaista työpajatoimintaa. Aiheeseen liittyen järjestetään webinaareja tai seminaareja vuosittain. Viestinnästä ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta vastaa innovaatioalusta CoreLab.

Hanke käynnistyi maaliskuun 2023 lopulla ja jatkuu vuoteen 2026. Uudet kiinteistökehittämisen tulevaisuudesta kiinnostuneet toimijat ovat tervetulleita mukaan matkan varrella.

 

Lisätietoja:

Jukka Puhto, TkT
Tutkijatohtori
Kiinteistökehittämisen osaamiskeskus
050 550 1234

Jaakko Kinnunen, FM
CoreLabin projektipäällikkö, viestintävastaava
050 437 7144

 

FutuRED-hanke järjestää työpajoja sekä Tampereella Nokia Arenalla että Helsingissä Kiinkon tiloissa AnnaK:ssa.