Käsityö- ja teknologiakasvatusta osallisuuden kautta

Turun yliopiston johtamassa Innoplay-hankkeessa kehitetään varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa käsityön ja teknologian sekä tutkimuksen ja käytännön työn rajapinnoilla

INNOPLAY

Turun, Helsingin ja Tampereen yliopistojen yhteishanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä kentän toimijoiden kanssa. Yliopistoilta siinä on mukana tutkijoita, opettajia ja opiskelijoita, kun taas käytännön asiantuntijuutta edustavat luokanopettajat ja varhaiskasvatuksen opettajat. Hankkeen tavoitteena on luoda käsityön, ympäristö- ja teknologiakasvatuksen sekä matemaattisten taitojen oppimisalueita integroivia pedagogisia menetelmiä varhaiskasvatukseen. Lisäksi hankkeessa kehitetään täydennyskoulutuksen ja työssä tapahtuvan oppimisen mallit, joilla tuetaan varhaiskasvatuksen ja luokanopettajien sekä käsityön aineenopettajien ammatillisen osaamisen kehittymistä. Nämä tavoitteet toteutuvat hanketta läpäisevän osallisuutta tukevan toimintakulttuurin puitteissa.