Korkeakoulujen ja yritysten yhteistyön haasteita ratkaistiin yhdessä virtuaalivierailulla Ranskaan

Orleansin linna

Korkeakoulujen ja yritysten välisen yhteistyön käytännön haasteet ovat nousseet keskusteluun kaikissa Euroopan maissa samalla kun vaatimukset korkeakoulujen toiminnan vaikuttavuudelle ovat korostuneet. InnoHEIs-hankkeen virtuaalivierailulla ranskalaiseen Centre-Val de Loiren maakuntaan mietittiin käytännön ratkaisuja yhteistyön esteiden purkamiseen yhdessä paikallisten sidosryhmien kanssa.

Korkeakoulujen ja yritysten lisäksi innovaatiotoiminnan toimijoita kuvaavan Triple Helix -kolmikannan kolmannen olennaisen ulottuvuuden muodostavat julkiset aluetoimijat kuten Pirkanmaalla Pirkanmaan liitto. Nämä aluetoimijat seuraavat alueensa taloudellista ja yhteiskunnallista kehitystä ja elinvoimaa suhteessa muihin alueisiin sekä myös kansainvälisesti. Määrittelemällä alueellisia strategioita kuten älykkään erikoistumisen strategia (RIS3) aluekehitysorganisaatiot ohjaavat muiden toimijoiden toimenpiteitä yhteiseen suuntaan. Pääasiallisena jalkauttamistapana toimivat mm. eri koheesiorahastojen rahoitukset ja hankkeet.

InnoHEIs-hankkeen ytimessä on kansainvälisen yhteistyön syventäminen ja hyvien käytänteiden jakaminen sekä jalkauttaminen omaan toimintaan. Matkustusrajoitusten vuoksi marraskuussa toteutettiin virtuaalivierailu ranskalaiseen Centre-Val de Loiren maakuntaan. Vierailun järjestäjänä toimi Dev’Up Centre-Val de Loire, ja osallistujina olivat paitsi laaja joukko alueen omia sidosryhmiä, myös InnoHEIs-hankkeen kansainväliset kumppanit viidestä eri maasta, mukaan lukien TAMK ja Pirkanmaan liitto.

Centre-Val de Loiren alue on 2.5 miljoonan asukkaan maakunta, joka sijaitsee Pariisista lounaaseen Loiren laaksossa, ja sen keskuskaupungit yliopistoineen ovat Orléans ja Tours. Alueen pääasialliset elinkeinot keskittyvät viininviljelyyn ja -tuotantoon, maatalouteen sekä energia- ja kemian teollisuuteen (erityisesti lääke- ja kosmetiikkateollisuus).

Virtuaalivierailun yhteydessä kuulimme alueen älykkään erikoistumisen strategioista ja niiden hallinnoinnista ja toimenpanosta eri tukimuotoineen, mutta lisäksi pääsimme myös interaktiivisissa työpajoissa miettimään uusia tapoja syventää korkeakoulujen ja yritysten yhteistyötä, mikä on todettu yhteiseksi eurooppalaiseksi haasteeksi. Lisää näiden työpajojen tuloksista tullaan kertomaan sekä täällä InnoHEIs-hankkeen kotisivuilla että muissa kanavissa.

Lisätietoja: Hanna-Greta Puurtinen, hanna-greta.puurtinen@tuni.fi