InnoHEIs-esittely

Korkeakoulujen rooli avointen innovaatioalustojen ja oppimisympäristöjen tarjoajana on merkittävä. Innoheis-hankkeen tavoitteena on parantaa korkeakoulujen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopalveluiden tehokasta ja vaikuttavaa käyttöä alueellisesti.

InnoHEIs-hankkeen myötä vahvistamme korkeakoulujen roolia tutkimuksen ja yritysten liiketoiminnan rajapinnassa. Rohkaisemme yrityksiä ja julkisen sektorin toimijoita innovoimaan yhdessä kanssamme. Siten nopeutamme alueellisia innovaatioprosesseja.

Tausta

Hanketta koordinoi Hanze University of Applied Sciences. Pirkanmaalta hankepartnereina ovat Tampereen ammattikorkeakoulu ja Pirkanmaan Liitto. InnoHEIS-hankkeessa ovat mukana myös kansainväliset toimijat Northern Netherlands Province Alliance (NL), Autonomous Uni of Barcelona (ES), DEV’UP Cente-Val de Loire (FR), Mid Sweden Uni (SE), Ministry of Edu & Science of Lithuania ja Lithuanian Innovation Center (LT), Uni of Silesia in Katowice ja  Marshal’s Office in Silesia (PL) 

 

Tavoite ja tehtävät

HEI:n (Higher Education Institutions) roolin ja RII (Reseach and Innovation Infrastructure) infran käytön laajentaminen alueellisessa innovaatiotoiminnassa. Tavoitteena mahdollistaa EDP:tä (entrepreneurial discovery process).  

Vaikuttavuus

Pirkanmaa on edelläkävijä avointen innovaatioalustojen kehittämisessä. Uusien teknologioiden käyttöönotossa ja toimintojen digitalisoimisessa olemassa olevissa yrityksissä ja niiden liiketoiminnassa on kuitenkin vielä tehtävää.

Korkeakoulujen TKI-toiminta on vaikuttavaa, mutta haluamme entistä paremmin tukea yritysten IoT-transformaatiota, Teollisuus 4.0 -toimintaympäristön kehittämistä, tekoälyteknologioiden soveltamista sekä näihin liittyvien ekosysteemien rakentamista.

Rahoittajat

InnoHEIs-hankkeen rahoittaa Interreg Europe -ohjelma.