Innovoinnille suotuisa ja avoin ympäristö - yhdessä!

Rohkaisemme yrityksiä hyödyntämään korkeakoulujen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopalveluita ja korkeakoulujen oppimis- ja kehittämisympäristöjä. Yhdessä olemme vaikuttavampia!

Rohkaisemme yrityksiä innovaatiotoimintaan

Edistämme korkeakoulujen ja yritysten yhteistyötä luomalla suotuisan, avoimen ja houkuttelevan ympäristön korkeakoulujen, yritysten, julkisen sektorin ja yhteiskunnan jatkuvalle yhteiselle innovaatiotoiminnalle. Tarjoamme yhtenäisiä innovaatioalustoja ja oppimisympäristöjä yritysten hyödyksi.

Toista video YouTubessa (aukeaa uuteen välilehteen)

Kiitos – thank you!

InnoHEIs-hanke on päättynyt syyskuussa 2023. Tutkimus- ja innovaatioinfrastruktuureihin liittyvä kehitystyö tiiviissä yhteistyössä kaikkien ekosysteemin sidosryhmien kanssa jatkuu kuitenkin varmasti TAMKissa ja Tampereen seudulla. Haluamme kiittää lämpimästi kaikkia sidosryhmiä panoksestanne, inspiraatiostanne ja neuvoistanne. Näkemiin!

The InnoHEIs project has been closed in September 2023. However, development work regarding the research and innovation infrastructures in close collaboration with all ecosystem stakeholders will certainly continue in TAMK and in Tampere Region. We want to cordially thank all the stakeholders for their contribution, inspiration and advice. Cheers and goodbye!