TAMK on vahvasti mukana Pirkanmaan innovaatiotilannekuvatyöskentelyssä

TAMK on aktiivisesti mukana työstämässä Pirkanmaan innovaatiotilannekuvaa ja sen analysointia. Tutkimus- ja demonstraatioympäristöjen merkitys alueellisessa innovaatiotoiminnassa on noussut keskeiseen rooliin. Marraskuussa julkistettu vuosittainen Pirkanmaan innovaatiotilannekuva kerää yhteen viimeisimmät tiedot ja niistä johdetut tulkinnat Pirkanmaan TKI-toiminnasta.

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) on aktiivisesti mukana InnoHEIs-hankkeessa työstämässä Pirkanmaan innovaatiotilannekuvaa ja kehittämässä infroja yhdessä Pirkanmaan liiton kanssa. TAMK on myös keskeinen innovaatioinfrojen tarjoaja. Vahvana esimerkkinä infroista toimii TAMKin FieldLab-kokeilu- ja oppimisympäristö, joka mahdollistaa Teollisuus 4.0:n mukaiset kokeilut.

Pirkanmaan innovaatiotilannekuva tukee alueellista päätöksentekoa

Datan ja indikaattorien keruu tilannekuvaa ja sen analyysia varten on osa Pirkanmaan liiton vakiintunutta verkostotoimintaa, jossa pirkanmaalaiset asiantuntijat aluehallinnosta, korkeakouluista, edunvalvonnasta ja elinvoimatoimijoista työstävät kuvaa alueemme innovaatiotilanteesta ja taustalla vaikuttavista strategisista tekijöistä ja ilmiöistä. Tilannekuva on osa pirkanmaalaista tietojohtamisen prosessia, jolla tuetaan alueellista päätöksentekoa.

Pirkanmaan innovaatiotilannekuvan indikaattoreihin perustuva teemamittaristo täydentyy syventymäkatsauksilla, joissa nostetaan esille ilmiöiden taustoja ja vaikuttavuutta.

Tutustu visualisointiin pirkanmaalaisista infroista

Vuoden 2020 syventymissä voit tutustua InnoHEIs-hankkeen puitteissa tehtyyn visualisointiin Pirkanmaan merkittävimmistä valmistavan teollisuuden tutkimus- demonstraatio- ja innovaatioympäristöistä sekä Tampereen ammattikorkeakoulun Knowledge Transfer Charter (KTC) -toimintamalliin innovaatioiden vauhdittajana ja rikastajana.

Tutustu Pirkanmaan innovaatiokuvaan: https://tieto.pirkanmaa.fi/inno/

InnoHEIs-syventymä ja valmistavan teollisuuden infrojen visualisointi: https://tieto.pirkanmaa.fi/inno/pages/syventymat/valmistavateollisuus_visualisointi.html

Lisätiedot: Hanna-Greta Puurtinen, hanna-greta.puurtinen@tuni.fi