ICT4N koulutusmalli

ICT4N hankkeen aikana luodaan prosessimalli koulutukselle, jonka avulla voidaan täsmäkouluttaa osaajia suoraan yritysten tarpeisiin.

Koulutusmalliin pohjautuvaa oppimista voidaan jatkaa hankkeen jälkeen sekä ICT-alalla, että muillakin aloilla, joissa on vastaava kohtaanto-ongelma. Samalla toimintatapa tulee tutuksi yrityksille niin, että ne voivat tehdä itse aloitteita täsmäkoulutustarpeistaan seuraavien mahdollisten koulutusten pohjaksi.

Osallistujat puolestaan pääsevät alkuun jatkuvan oppimisen polullaan, jolloin heille syntyy kyky löytää jatkossakin itsenäisesti erilaisia jatkuvan oppimisen väyliä.

Ensimmäinen toteutus alkoi syksyllä 2020 ja seuraava alkaa elokuussa 2021.