ICT4N projekti tuo yhteen ICT-alan tekijät ja yritykset.

ICT4N projektissa etsitään ratkaisua yritysten ICT-osaajapulaan ja toisaalta vieraskielisen taustan omaavien osaajien työllistymisvaikeuksiin. ICT4N luo uudenlaisen toimintamallin vastaamaan tätä kohtaanto-ongelmaa.

ICT For Need

ICT4N eli ICT For Need on Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) rahoittama hanke ja sen toteuttajina ovat Tampereen Ammattikorkeakoulu ja Tampereen Yliopisto.

Hankkeen aikana päätavoitteena on luoda ja pilotoida uudenlainen prosessi malli oppimiseen, jossa huomioidaan yritysten tarpeet ja toisaalta päivitetään ja valmennetaan osaajien henkilökohtaisia tarpeita ICT-alan, kielen ja kulttuurin opinnoilla.

Haku on päättynyt!

Lisätietoja ict4n @ tuni.fi osoitteesta.

 

 

Projektin päätavoitteet ovat

auttaa Pirkanmaalaisia yrityksiä löytämään osaavaa työvoimaa vastaamaan heidän tarpeitaan.

vähentää vieraskielisten korkeakoulutettujen työttömyyttä Suomessa.

 

Hankkeessa ICT-osaajatarve ja vapaana oleva työvoima saadaan kohtaamaan suunnittelemalla ja toteuttamalla täsmäkoulutus, jonka aikana osallistujille haetaan yrityksistä työssäoppimispaikat.

Työssäoppimisjakson aikana osallistujat pystyvät osoittamaan osaamisensa yrityksille ja näin heidän työllistymismahdollisuutensa paranevat. Samalla suomalainen työkulttuuri ja toimintatavat tulevat käytännössä tutuiksi. Työssäoppiminen on samalla yrityksille turvallinen tapa saada varmuus kunkin osaajan osaamisesta.

Hankkeessa luodaan koulutukseen prosessimalli, jonka avulla vastaavaa koulutusta voidaan toteuttaa hankkeen jälkeen sekä ICT-alalla, että muillakin aloilla, joissa on vastaava kohtaanto-ongelma. Samalla toimintatapa tulee tutuksi yrityksille niin, että ne voivat tehdä itse aloitteita täsmäkoulutustarpeistaan seuraavien mahdollisten koulutusten pohjaksi.

Ensimmäinen toteutus päättyy keväällä 2021 ja toinen alkaa elokuussa 2021.

Jos yrityksenne on kiinnostunut osallistumaan hankkeeseen, ottakaa meihin yhteyttä sähköpostitse: ict4n @ tuni.fi.

 

Ajankohtaista - valinnainen osio