ICT4N projekti tuo yhteen ICT-alan tekijät ja yritykset.

ICT4N projektissa etsittiin ratkaisua yritysten ICT-osaajapulaan ja toisaalta vieraskielisen taustan omaavien osaajien työllistymisvaikeuksiin. ICT4N-hankkeessa luotiin uudenlainen toimintamalli vastaamaan tätä kohtaanto-ongelmaa.

ICT For Need

ICT4N eli ICT For Need oli Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) rahoittama hanke ja sen toteuttajina olivat Tampereen Ammattikorkeakoulu ja Tampereen Yliopisto.

Hankkeen aikana päätavoitteena oli luoda ja pilotoida uudenlainen prosessimalli oppimiseen, jossa huomioidaan yritysten tarpeet ja toisaalta päivitetään ja valmennetaan osaajien henkilökohtaisia tarpeita ICT-alan, kielen ja kulttuurin opinnoilla.

 

Projektin päätavoitteet 

auttaa Pirkanmaalaisia yrityksiä löytämään osaavaa työvoimaa vastaamaan heidän tarpeitaan.

vähentää vieraskielisten korkeakoulutettujen työttömyyttä Suomessa.

 

Hankkeessa ICT-osaajatarve ja vapaana oleva työvoima saadaan kohtaamaan suunnittelemalla ja toteuttamalla täsmäkoulutus, jonka aikana osallistujille haetaan yrityksistä työssäoppimispaikat.

Työssäoppimisjakson aikana osallistujat pystyvät osoittamaan osaamisensa yrityksille ja näin heidän työllistymismahdollisuutensa paranevat. Samalla suomalainen työkulttuuri ja toimintatavat tulevat käytännössä tutuiksi. Työssäoppiminen on samalla yrityksille turvallinen tapa saada varmuus kunkin osaajan osaamisesta.

Hankkeessa luodaan koulutukseen prosessimalli, jonka avulla vastaavaa koulutusta voidaan toteuttaa hankkeen jälkeen sekä ICT-alalla, että muillakin aloilla, joissa on vastaava kohtaanto-ongelma. Samalla toimintatapa tulee tutuksi yrityksille niin, että ne voivat tehdä itse aloitteita täsmäkoulutustarpeistaan seuraavien mahdollisten koulutusten pohjaksi.

 

 

Ajankohtaista - valinnainen osio