ICT4N esittely

ICT for Need hanke toteutetaan Tampereen ammattikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston yhteishankkeena. Projektissa kehitetään ja pilotoidaan ICT4N koulutuskokonaisuus.

Projektin päätavoite on helpottaa pirkanmaalaisten ICT-alan yritysten jatkuvaa osaajapulaa tilanteessa, jossa kotimainen koulutustarjonta ei riitä kattamaan yritysten tarvetta, ja yritysten pitää tuoda osaamista myös ulkomailta.

Tässä hankkeessa ICT-osaajatarve ja vapaana oleva työvoima saadaan kohtaamaan suunnittelemalla ja toteuttamalla täsmäkoulutus, jonka aikana osallistujille haetaan yrityksistä työssäoppimispaikat.

Koulutukseen kuuluvan työssäoppimisjakson aikana osallistujat pystyvät osoittamaan osaamisensa yrityksille, ja näin heidän työllistymismahdollisuutensa paranevat. Samalla suomalainen työkulttuuri ja toimintatavat tulevat käytännössä tutuiksi. Työssäoppiminen on samalla yrityksille turvallinen tapa saada varmuus kunkin osaajan osaamisesta.

 

ICT4N projektin eteneminen

 

Vaihe 1: Yrityksiin kohdistuvat toimenpiteet

Yritysten tarpeet ja toiveet kartoitetaan ja apuna käytetään tekoälysovellusta (HeadAI) tarkentamaan yritykselle sopiva osaajaprofiili.

Vaihe 2: Kohderyhmään (osallistujat) kohdentuvat alkutoimenpiteet

Osallistujat valitaan hankkeesseen osaajaprofiilien avulla. Henkilökohtaiset suunnitelmat rakennetaan kohtaamaan yritysten tarpeita.

Vaihe 3: Koulutuksen suunnittelu

Suunnitellaan yhteisen koulutuksen osa-alueet, tässä hyödynnetään aiemmissa vaiheissa esiintulleita tarpeita.  Tämä sisältää myös kieli ja viestintä opintoja.

Vaihe 4: Koulutuksen järjestäminen

Varsinainen toteutusvaihe käynnistyy.

Vaihe 5: Osaajan ja yrityksen kohtauttaminen

Koulutuksessa käytettäviä menetelmiä ovat lähiopetus, itsenäisesti omaksuttava materiaali, harjoitustehtävät, näytöt ja työharjoittelun opinnollistaminen.

Koulutus sisältää kolmen kuukauden pituisen harjoittelujakson yrityksessä. Osallistujan kehittymistä seurataan osaajan ja yrityksen kanssa yhdessä. Hankkeen edustajat pitävät yrityksen ja osaajan kanssa yrityskohtaiset seurankokoukset säännöllisesti.

Vaihe 6: ICT4N-koulutuskonsepti

ICT4N koulutuksen prosessimalli viimeistellään ja julkaistaan yleiseen käyttöön.

Hankkeen aikana kerätään jatkuvasti palautetta ja muokataan prosessimallia toimivammaksi.