Kädessä multaa ja siitä kasvaa pieni taimi

Growth from Health and Wellbeing

– testaus- ja innovaatioympäristöt TKI-tukena yrityksille.
Hankkeella vastataan hyvinvointi- ja terveysteknologiayritysten tarpeeseen saada TKI-tukea ja -osaamista teknologiaratkaisujen tuotekehitysprosessiin ja -testaukseen kiinteässä yhteistyössä korkeakoulujen, palveluntuottajien sekä loppukäyttäjien kanssa.

Growth from Health and Wellbeing

Yhteishanketta koordinoi TAMK. Partnereina ovat Tampereen yliopisto ja Pirkanmaan hyvinvointialue. Yhteistyökumppanina hankkeessa on Business Tampere. Hankkeen kohderyhmänä on pirkanmaalaiset pk-yritykset ja startupit. Hanketta rahoittaa Pirkanmaan liitto AKKE-rahoituksesta. Hankkeen toiminta-aika 1.4.2022-31.12.2023.

Yhteistyössä