Tietoa hankkeesta

Käsi, joka kannattelee syttynyttä hehkulamppua

Tausta ja tarve

Koronapandemia lamaannutti tuotantoa erityisesti valmistavan teollisuuden puolella. Terveysteknologian alan kasvu Suomen vientialana on sen sijaan jatkunut. Erityisesti terveysteknologiaa ja etähoitoa kehittäville pienille yhtiöille on avautunut yhä kasvavia liiketoiminnan mahdollisuuksia, vaikka markkinoille tulo ja kaupallistaminen on edelleen vaikeaa.

Terveys- ja hyvinvointiteknologiayritysten suurimmat osaamistarpeet liittyvät asiakasymmärryksen luomiseen, liiketoiminnan kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen sekä myyntiin ja markkinointiin.

Hanke vastaa Pirkanmaan liiton selviytymissuunnitelman painotuksiin pk-yritysten tukemisesta ja TKI-valmiuksien kehittämisestä. Hanke vastaa myös akuuttiin koronapandemian aiheuttamaan tarpeeseen, mutta palvelee myös yliopistollisen sote-keskuksen ja sen tarjoamien palvelujen rakentumista Kaupin kampukselle.

Tavoite ja tehtävät

Hankkeella vastataan hyvinvointi- ja terveysteknologiayritysten tarpeeseen saada TKI-tukea ja -osaamista teknologiaratkaisujen tuotekehitysprosessiin ja -testaukseen kiinteässä yhteistyössä korkeakoulujen, palveluntuottajien sekä loppukäyttäjien kanssa.

Hankkeen avulla vahvistetaan alan pk-yritysten valmiuksia liittyen kaupallistamiseen, regulaatioon sekä markkinoinnin ja myynnin osaamiseen.

TAMKin Sote Virtual Lab ja Tampereen yliopiston Labit sekä alueen muut testbedit vahvistavat rooliaan sekä yhteistyötä Tampere Health ekosysteemissä kehittäen alueen innovaatioympäristöjä vastaamaan yhä tehokkaammin ja nopeammin hyvinvointi- ja terveysteknologiayritysten TKIO-tarpeisiin niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.

Työpaketit

Työpaketti 1: Yritysten tarpeet ja lähtötilanne

Työpaketti 2: Tuotteiden ja palveluiden monialainen yhteiskehittäminen ja testauspalvelut yrityksille

Työpaketti 3: Tuotteiden ja palveluiden vieminen markkinoille ja kaupallistamisen tuki

Työpaketti 4: Tutkimustiedon ja tutkimusinfrojen hyödynnettävyys yrityksille

Työpaketti 5: Kansainväliset ja kansalliset markkinat sekä verkostojen tuki

Työpaketti 6: Hankkeen hallinnointi, viestintä sekä juurruttaminen

Rahoittaja

Rahoitus Pirkanmaan liiton AKKE-rahoituksesta.
Hankkeen toiminta-aika on 1.4.2022-31.12.2023.