Hyvinvointiteknologian käyttöönotto vaatii uutta osaamista ja asennetta / Heimo Outinen

"Hoitajamitoitukset, korona ja työtaistelut ovat korostaneet vanhuspalveluiden työvoimapulaa. Henkilökunnan lisääminen on ensiarvoisen tärkeää. Uskomme kuitenkin ikääntyneiden hoitotyössä työskentelevien ammattilaisten digi- ja teknologiaosaamiseen kehittämiseen keskittyvässä GerDigiGame-hankkeessa, että tilannetta voidaan helpottaa myös uudella osaamisella."

Lue lisää…

https://blogs.tuni.fi/tamkblogi/hanketoiminta/hyvinvointiteknologian-kayttoonotto-vaatii-uutta-osaamista-ja-asennetta/