Esittely

Digitaalisten laitteiden ja sovellusten käyttöönotto on yksi keino helpottaa hoitajien työnkuormaa sekä lisätä alan veto- ja pitovoimaisuutta. Digitaalisten välineiden ja järjestelmien osaaminen on sosiaali- ja terveysalan työssä päivä päivältä tärkeämpää ja tämä osaamisen tärkeys on noussut esiin koronapandemian aikana.

Tausta

Koronakriisi on lisännyt entisestään hoitajapulaa vanhustenhoidossa. Sen lisäksi alalta eläköityy lähivuosina arviolta 165 000 työntekijää. Hoitajien työpaine kasvaa, työ koetaan raskaaksi ja työntekijöitä on työtehtäviin nähden liian vähän. Alan veto- ja pitovoimaisuus on koetuksella ja sen lisääminen on merkittävä tekijä alan tulevaisuuden kannalta.

Digitaalisten laitteiden ja sovellusten käyttöönotto on yksi keino helpottaa hoitajien työnkuormaa niin fyysisesti kuin psyykkisesti ja lisätä alan veto- ja pitovoimaa. Teknologian hyödyntäminen ikääntyneiden ihmisten hoitotyössä on osa sote-palveluiden uudistamista, joka on välttämätöntä muun muassa kustannusten nousun hillitsemiseksi.

Vaikka teknologian, tekoälyn ja robotiikan hyödyntäminen ikäihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä hoidon tukena on lisääntynyt, tarvitsee se edelleen vahvistamista. Esimerkiksi Alan veto- ja pitovoimaisuutta voidaan lisätä hoitajien nykyistä monipuolisemmilla mahdollisuuksilla jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen.

Niin ammattiin valmistuvien koulutuksessa kuin jo ammatissa toimivien hoitotyöntekijöiden jatkuvan oppimisen tukemisessa tarvitaan lisää ongelmanratkaisutaitoja ja luovuutta kehittäviä menetelmiä, kokemuksellista oppimista sekä yhteisöllistä opiskelua.

Kokemuksellista oppimista voidaan lisätä esimerkiksi virtuaalitodellisuuden mahdollisuuksia hyödyntämällä. Esimerkiksi miltä muistisairaan ihmisen maailma näyttäytyy ja miltä tuntuu, kun muistisairauden myötä syntyy hahmottamisen ongelmia, toiminnanohjauksen vajausta, toimintakyvyn hidastumista jne.

Tavoite ja tehtävät

Hankkeen päätavoitteena on lisätä ikääntyneiden ihmisten hoitotyössä työskentelevien ammattilaisten ja tulevien ammattilaisten digiosaamista.

Tavoitteeseen pääsemiseksi on tarkoitus rakentaa ikääntyneiden hoitotyön ammattilaisille ja tulevaisuudessa hoitotyön opiskelijoille tarkoitettu yhteistoiminnallinen virtuaalinen oppimisympäristö.

Näin tuotetaan ikääntyneiden hoitotyössä työskenteleville ammattilaisille innovatiivisia ja uudenlaisia kokemuksia digitaalisuudesta ja teknologioiden hyödyntämisestä ikääntyneiden hoitotyössä.

Vaikuttavuus

Digitaalisenosaamisen lisääntyminen mahdollistaa uudenlaisia tapoja tehdä työtä, työn monipuolistumisen ja ymmärryksenkasvamisen digitalisuuden hyödyntämismahdollisuuksista, mitkä lisäävät muun muassa alan veto- ja pitovoimaa.

Rahoittajat

Hanke on ESR-rahoitteinen. Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.