Teknologian käyttö nyt ja tulevaisuudessa ikääntyneiden hoitotyössä

 

ILMOITTAUDU TAPAHTUMAAN

 

OHJELMA

9:30

Tervetuloa

Heimo Outinen TAMK

9:40

Työhyvinvointi ja teknologia 

Teknologian käyttö, käyttökokemukset ja muutos työhön: Heidi Anttila, THL

10:25

Tauko

Kahvia ja pullaa

10:35

Käytännön kokemuksia teknologian käytöstä ikääntyneiden palveluasumisessa 

Saku Suominen, Pirha 

10:50

Iäkkäiden tarpeet ja tarpeiden huomioonottaminen teknologian käyttöönotossa  

Suvi Hiltunen, Valli Ry

11:05

Opiskelua pelillistämällä – Teknologiataitojen vahvistaminen.

Inga Pöntiö, TREDU 

11:25

Testataan GerDigiGame peliä

Milka Erkkilä, TAMK 

11:45

Kiitokset osallistujille