GerDigiGame -hanke virittää teknologiaosaamisen oikealle digitaajuudelle | Milka Erkkilä ja Heidi Valtatie

"GerDigiGame - Ikääntyneiden hoitotyön digitaalinen oppiminen -hankkeen päätavoitteena on lisätä ikääntyneiden hoitotyössä työskentelevien ammattilaisten ja tulevien ammattilaisten digiosaamista. Hankkeessa luodaan digitaitojen vahvistamiseen virtuaalinen, pelillisyyttä hyödyntävä oppimisympäristö. Ennen oppimisympäristön rakentamista hankkeessa on selvitetty kyselyin sekä syventävin haastatteluin kohderyhmän digitaalista osaamista ja teknologian käyttöä ikääntyneiden hoitotyössä."

Lue lisää…

GerDigiGame -hanke virittää teknologiaosaamisen oikealle digitaajuudelle | Milka Erkkilä ja Heidi Valtatie | TAMKin julkaisut | Tampereen korkeakouluyhteisö (tuni.fi)