Tutkimusryhmä

Venla Oikkonen

Tenure track -professori, hankkeen johtaja

Venla Oikkonen on tieteentutkija ja sukupuolentutkija, joka toimii tenure track -professorina Tampereen yliopiston Tiedon, tieteen, teknologian ja innovaatioiden tutkimuskeskuksessa (TaSTI). Venla johtaa GenDis-hanketta. Hän on tutkinut aiemmin muun muassa populaatiogenetiikan ja geenitestauksen yhteiskunnallisia ulottuvuuksia sekä rokotteisiin, epidemioihin ja pandemioihin liittyviä kulttuurisia ja poliittisia kysymyksiä. Lue lisää Venlan tutkimuksesta.

 

 

Elina Helosvuori

Tutkijatohtori

Elina Helosvuori on sosiologi ja tieteentutkija. GenDis-hankkeessa Elina tutkii etnografisin menetelmin lääketieteellisen käytännön ja kroonisen endometrioosikivun leikkauspisteitä keskittyen potilaiden kokemuksiin kirurgisista toimenpiteistä. Elinan on tutkinut aiemman avusteista lisääntymistä Suomessa, erityisesti kehoihin kohdistuvia toimenpiteitä ja laboratorioissa tapahtuvaa alkioiden viljelyä ja valintaa. Elina työskentelee tällä hetkellä Helsingin yliopiston tutkijakollegiumissa. Lue lisää Elinan tutkimuksesta.

 

 

Lilli Aini Rokkonen

Tutkijatohtori

Lilli Aini Rokkonen on sosiologi ja yhteiskuntapolitiikan tutkija. Tässä GenDis-hankkeessa hän haastattelee kroonisesta migreenikivusta kärsiviä, heitä hoitavia ja heidän etuaan ajavia tahoja. Haastatteluaineistojen lisäksi hän analysoi hankkeessa migreeniin liittyvää mediakeskustelua. Aikaisemmassa väitöstutkimuksessaan Lilli tutki feministisin menetelmin äitiyttä ja prekaaria työtä. Lue lisää Lillin tutkimuksesta.

 

 

Maria Temmes

Tutkijatohtori

Maria Temmes on sukupuolentutkija ja tieteentutkija. GenDis projektissa hän analysoi endometrioosin ja migreenin biolääketieteellistä tutkimusta sekä monialaisen hoidon ja digitalisaation vaikutusta endometrioosin hoitoon. Marian aiempi tutkimus on käsitellyt systeemilääketieteellistä tutkimusta feministisen tieteen- ja teknologiatutkimuksen näkökulmasta. Lue lisää Marian tutkimuksesta.

 

 

Ahalya Ganesh

Väitöskirjatutkija

Ahalya Ganesh on sukupuolentutkija. Hän tekee GenDis-hankkeessa väitöskirjaa fibromyalgian hoidosta. Ahalya tutkii miten potilasaktivismi on vaikuttanut siihen miten hoitoa suunnitellaan ja miten hoidosta neuvotellaan fibromyalgiaa sairastavien ja hoitohenkilökunnan välillä.

 

 

Henni Alava

Akatemiatutkija

Henni Alava on antropologi ja kehitystutkija. Henni työskenteli GenDis-hankkeessa elokuuhun 2023 asti ja toimii tällä hetkellä akatemiatutkijana antropologiassa ja sukupuolentutkimuksessa. Henni jatkaa yhteistyötä GenDis-hankkeen kanssa tutkien suomalaisten perheiden kokemuksia lasten pitkittyneestä kivusta ja sen hoivasta. Hennin aiempi etnografinen tutkimus on käsitellyt kristinuskon, politiikan ja sukupuolen risteymäkohtia Ugandassa. Lue lisää Hennin tutkimuksesta.

 

 

Mianna Meskus

Professori

Mianna Meskus on sosiologi ja tieteentutkija. GenDis-hankkeessa hän osallistuu biotieteiden ja lääkekehityksen etnografista tutkimista käsittelevien metodologisten ja teoreettisten julkaisuiden kirjoittamiseen. Miannan tutkimus keskittyy etiikan, politiikan ja ihmisten henkilökohtaisten kokemusten tarkasteluun lisääntymisen ja ikääntymisen lääketieteellisessä hallinnassa. Lue lisää Miannan tutkimuksesta.

 

Tutkimusryhmän ryhmäkuva

 

Yhteistyötahot

Luna Dolezal, Associate Professor in Philosophy and Medical Humanities, University of Exeter, UK

Anna Durnova, Professor of Political Sociology, University of Vienna, Austria, and Faculty Fellow, Yale University Center for Cultural Sociology, USA

Andrea Ford, Research Fellow at the Centre for Biomedicine, Self and Society, University of Edinburgh, UK

Jennifer Hamilton, Professor of Legal Studies and Anthropology, Hampshire College, and Visiting Professor of American Studies, Amherst College, USA

 

Advisory Board

Amade M’charek, Professor of Anthropology of Science, University of Amsterdam

Elina Oinas, Professor of Sociology, University of Helsinki

Celia Roberts, Professor in the School of Sociology, Australian National University

Ayo Wahlberg, Professor, Department of Anthropology, University of Copenhagen