Tutkimusryhmä

Venla Oikkonen

Akatemiatutkija, hankkeen johtaja

Venla Oikkonen on sukupuolentutkija ja tieteentutkija, joka toimii parhaillaan akatemiatutkijana aiheenaan rokotteista käytävä yhteiskunnallinen keskustelu. Venla johtaa GenDis-hanketta. Hän on tutkinut aiemmin muun muassa populaatiogenetiikan ja geenitestauksen yhteiskunnallisia ulottuvuuksia sekä epidemioihin ja pandemioihin liittyviä kulttuurisia ja poliittisia kysymyksiä. Lue lisää Venlan tutkimuksesta.

 

 

Henni Alava

Tutkijatohtori

Henni Alava on antropologi ja kehitystutkija. GenDis-hankkeessa hän tutkii suomalaisten perheiden kokemuksia lasten pitkittyneestä kivusta ja sen hoivasta. Alavan aiempi etnografinen tutkimus on käsitellyt kristinuskon, politiikan ja sukupuolen risteymäkohtia Ugandassa. Lue lisää Hennin tutkimuksesta.

 

 

Elina Helosvuori

Tutkijatohtori

Elina Helosvuori on sosiologi ja tieteentutkija. GenDis-hankkeessa Elina tutkii etnografisin menetelmin lääketieteellisen käytännön ja kroonisen endometrioosikivun leikkauspisteitä keskittyen potilaiden kokemuksiin kirurgisista toimenpiteistä. Elinan on tutkinut aiemman avusteista lisääntymistä Suomessa, erityisesti kehoihin kohdistuvia toimenpiteitä ja laboratorioissa tapahtuvaa alkioiden viljelyä ja valintaa. Lue lisää Elinan tutkimuksesta.

 

 

Lilli Aini Rokkonen

Tutkijatohtori

Lilli Aini Rokkonen on sosiologi ja yhteiskuntapolitiikan tutkija. Tässä GenDis-hankkeessa hän haastattelee kroonisesta migreenikivusta kärsiviä, heitä hoitavia ja heidän etuaan ajavia tahoja. Haastatteluaineistojen lisäksi hän analysoi hankkeessa migreeniin liittyvää mediakeskustelua. Aikaisemmassa väitöstutkimuksessaan Lilli tutki feministisin menetelmin äitiyttä ja prekaaria työtä. Lue lisää Lillin tutkimuksesta.

 

 

Maria Temmes

Tutkijatohtori

Maria Temmes on sukupuolentutkija ja tieteentutkija. GenDis projektissa hän analysoi endometrioosin ja migreenin biolääketieteellistä tutkimusta sekä monialaisen hoidon ja digitalisaation vaikutusta endometrioosin hoitoon. Marian aiempi tutkimus on käsitellyt systeemilääketieteellistä tutkimusta feministisen tieteen- ja teknologiatutkimuksen näkökulmasta. Lue lisää Marian tutkimuksesta.

 

 

Ahalya Ganesh

Väitöskirjatutkija

Ahalya Ganesh on sukupuolentutkija. Hän tekee GenDis-hankkeessa väitöskirjaa fibromyalgian hoidosta. Ahalya tutkii miten potilasaktivismi on vaikuttanut siihen miten hoitoa suunnitellaan ja miten hoidosta neuvotellaan fibromyalgiaa sairastavien ja hoitohenkilökunnan välillä.

 

 

Ilze Mileiko

Väitöskirjatutkija

Ilze Mileiko on sosiaaliantropologi, joka tekee väitöskirjaa sukupuolentutkimukseen suomalaisten ja latvialaisten kroonista väsymysoireyhtymää sairastavien naisten kokemuksista. Ilze tutkii sitä, kuinka sairaus vaikuttaa kroonista väsymysoireyhtymää sairastavien identiteettiin erityisesti suhteessa sukupuolittuneisiin kulttuurisiin oletuksiin menestyksestä ja epäonnistumisesta. Aiemmin Ilze on tutkinut yleisten kroonisten sairauksien vaikutuksia nuorten, sosiaalisesti ja taloudellisesti aktiivisten ihmisten elämään.

 

 

Mianna Meskus

Sosiologian apulaisprofessori

Mianna Meskus on sosiologi ja tieteentutkija. GenDis-hankkeessa hän osallistuu biotieteiden ja lääkekehityksen etnografista tutkimista käsittelevien metodologisten ja teoreettisten julkaisuiden kirjoittamiseen. Miannan tutkimus keskittyy etiikan, politiikan ja ihmisten henkilökohtaisten kokemusten tarkasteluun lisääntymisen ja ikääntymisen lääketieteellisessä hallinnassa. Lue lisää Miannan tutkimuksesta.

 

Tutkimusryhmän ryhmäkuva

 

Yhteistyötahot

Luna Dolezal, Associate Professor in Philosophy and Medical Humanities, University of Exeter, UK

Anna Durnova, Professor of Political Sociology, University of Vienna, Austria, and Faculty Fellow, Yale University Center for Cultural Sociology, USA

Andrea Ford, Research Fellow at the Centre for Biomedicine, Self and Society, University of Edinburgh, UK

Jennifer Hamilton, Professor of Legal Studies and Anthropology, Hampshire College, and Visiting Professor of American Studies, Amherst College, USA

 

Advisory Board

Amade M’charek, Professor of Anthropology of Science, University of Amsterdam

Elina Oinas, Professor of Sociology, University of Helsinki

Celia Roberts, Professor in the School of Sociology, Australian National University

Ayo Wahlberg, Professor, Department of Anthropology, University of Copenhagen