Kroonisen sairauden hoidon tulevaisuudet

GenDis-hankkeessa tutkimme monitieteisesti sukupuolittuneen kroonisen kivun hoidon muuttuvia puitteita.

Yhteiskuntatieteellistä tutkimusta sukupuolittuneen kroonisen kivun hoidosta

GenDis-hanke tuottaa tietoa sukupuolelle ja ruumiillisille eroille annettavista merkityksistä pitkäaikaisen kivun hoidossa. Tarkastelemme yksilöityvän lääketieteellisen hoidon, lääkesaatavuuden katkosten ja lääkehoidon yhtenäistämisen vaikutuksia kroonisen kivun hoitoon. Lähestymme kroonista kipua monisyisenä ruumiillisena ja kokemuksellisena ilmiönä ja pohdimme kroonisuuden ajallisuutta elämän eri vaiheissa.

Rahoitus

Tutkimusta rahoittavat Suomen Akatemia ja Koneen Säätiö.