Tuloksia

Pirkanmaalla on merkittävästi älykkäiden työkoneiden parissa toimivia yrityksiä, jotka hyötyvät Tampereen korkeakouluyhteisön monipuolisista laitteistoista ja demoympäristöistä. Tampereen ammattikorkeakoulu ja Tampereen yliopisto ovat näille yrityksille keskeisiä koulutus-, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokumppaneita. Molemmilla on merkittävä rooli, kun muodostetaan alan TKI-osaamiskeskittymää sekä vahvistetaan yhteisiä ja demonstraatioympäristöjä. eSmart Machines -hankkeessa on muun muassa tehty selvityksiä, luotu testialusta ja vahvistettu demoympäristöjen laitteita ja kyvykkyyksiä. Tutustu hankkeen tuloksiin (pdf-tiedostot eivät ole kaikilta osin saavutettavia).

Selvitykset

Selvitys alueellisista sähköisten älykkäiden liikkuvien työkoneiden ja hyötyajoneuvojen TKI-ympäristöjen nykytilasta
Jarkko Peltonen 23.11.2023
TKI-ympäristöt_eSmart

Työkoneiden automaattiseen liikkumiseen liittyvä säännöstely
Jarkko Peltonen 23.11.2023
Työkoneiden automaattisen liikkumisen regulaatio

Testialusta, akkukapasiteetti, integraatiot, kyvykkyydet ja yritysdemot

Tampereen ammattikorkeakoulun sähkölaboratorioon on hankittu akkukapasiteettia, jolla akkukäyttöä voidaan tutkia. Sähkölaboratorioon hankittu uusi tehonsiirtoon ja käsittelyyn liittyvä tekniikka kattaa tehoelektroniikkaa ja kehittynyttä litium-akustotekniikkaa. Tarkoituksena on luoda järjestelmä, jolla pystytään mallintamaan monipuolisesti erilaisia ilmiöitä yritysdemoihin ja opetukseen.

TAMKin autolaboratorioon on rakennettu liikkuvan työkoneen testialusta, jona toimii Avantin sähköinen kuormain. Autolaboratorion uusi sähköinen Avant-työkone toimii alustana älyteknologioiden testaamiseen ja oppimiseen. Lisää oppia kertyy automatisoiduista työkoneista, konenäöstä, yhdistettävyydestä ja datankeruusta, joita palvelee myös kampuksen langaton 5G-verkko. Yritykset ovat tervetulleita molempiin testaamaan ja tekemään demoja.

Tampereen yliopisto on kehittänyt integraatioita ja kyvykkyyksiä. Yliopisto on kehittänyt labraympäristöjen laskentaa ja tietoliikenneinfrastruktuuria. Radiorajapintaa ja runkoverkon kyvykkyyttä on kasvatettu vastaamaan yhä tietonälkäisempiä sovelluksia. eSmart Machines -hankkeen konsepti laajenee toisessa hankkeessa myös Hervannan sähköenergiatekniikan laboratorioon.

TAMKin ympäristöt

TAMKin demot

Tampereen yliopiston (TAU) ympäristö

Tampereen yliopiston (TAU) demo

Lue lisää hankeuutisista

14.11.2023 TAMKin sähkö- ja autolaboratorion uusimmat hankinnat mahdollistavat testit, demot ja ajantasaisen tekemisen yrityksille ja opetukseen

31.8.2023 Älykkäiden teknologioiden ja integraatioiden käyttö laajenee työkoneissa – Tampereen korkeakouluyhteisö tukee pk-yritysten TKI-työtä

4.5.2023 TAMKin kampukselta löytyy uusi liikkuvan työkoneen testialusta, jolla yritykset voivat tehdä sähköistämiskokeiluja riskittömästi

17.10.2023 Tampereen korkeakouluyhteisö vauhdittaa pirkanmaalaisia työkoneiden ja hyötyajoneuvojen valmistajia digiloikkaan