Teho-omavarainen omakotitalo

Touko-kesäkuun vaihteessa 2022 Ylöjärven Karhessa toteutettiin teho-omavaraisen omakotitalon demonstraatio, jossa omavaraisuus perustui aurinkosähkön ja energiavaraston yhteiskäyttöön.

Selvitetään ensin energiaan liittyviä omavaraisuuskäsitteitä.

  • Energiaomavaraisuudella tarkoitetaan sitä, että tiettynä ajanjaksona tuotetaan ja kulutetaan yhtä paljon energiaa. Tavallisessa omakotitalossa tämä saavutetaan helposti siten, että kohteeseen asennetaan riittävän suuri aurinkosähkövoimala. Jos kohteen vuosikulutus on vaikkapa 16000 kWh, tuotanto saadaan likimain yhtäsuureksi 20 kW:n aurinkosähkövoimalalla, jos oletetaan huipunkäyttöajan olevan 800 h. Tällöin siis vuosituotanto ja -kulutus kohtaavat, mutta verkkosähköä tarvitaan silti merkittävissä määrin, sillä tuotanto on voimakkaimmillaan keväällä ja kesällä, kun taas kulutus on suurinta talvella.
  • Teho-omavaraisuudella tarkoitetaan sitä, että kohteen kuluttama sähköteho saadaan jatkuvasti omasta järjestelmästä. Tällöin siis verkkosähköä ei tarvita lainkaan.

Ylöjärven testin tavoitteena oli toteuttaa kohteen teho-omavaraisuus 7 kW:n aurinkosähköjärjestelmän, 100 kWh:n energiavaraston sekä automaattisen tehojenhallintajärjestelmän avulla. Demonstraatio onnistui hyvin, ja kunhan oman järjestelmän teho-ominaisuudet ovat riittävät, kapasiteetin mitoituksessa on lopulta kyse vain siitä, kuinka pitkään sadejaksoon halutaan varautua.