Liikkuvat energiavarastot tiilirakennuksen edustalla.

Älykkäitä ohjauksia energiamurroksen sähkökäyttöihin

Tervetuloa kehittämään tulevaisuuden energiaratkaisuja!

Älykkäät ohjaukset moderneissa energiajärjestelmissä

Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan älypohjaisia ohjauksia energiamurroksen moderneihin sähkökäyttöihin, joissa energian varastoinnilla ja uusiutuvilla sähköntuotantomuodoilla on merkittävät roolinsa. Ohjaustarpeet ovat pääosin yritysvetoisia.

Kyseessä on vuoden 2021 alussa alkanut jatkohanke, jonka mahdollistajana toimii vuoden 2020 lopussa päättynyt EAKR-hanke Energian varastointiratkaisut osana uusiutuvan sähköenergian optimoitua käyttöä. Päättyneessä hankkeessa rakennettiin kahteen perävaunuun teknisesti poikkeuksellisen moderni ja monipuolinen hybridienergiajärjestelmä, jolle jatkohankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan älypohjaisia ohjauksia monenlaisiin moderneihin sähkönkäyttötilanteisiin. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on edistää alalla toimivien pirkanmaalaisten pk-yritysten toimintaa.

Esimerkkejä älypohjaisten ohjausten testikäytöistä: sähköautojen rinnakkaislatausta sähköverkosta ja energiavarastosta urbaanissa ympäristössä, ja heikon sähköverkon tukemista energiavaraston ja aurinkosähkön avulla suuritehoisia sähkölaitteita sisältävässä maatalouskohteessa.

Hankkeessa mukana olevat tahot