Esittely

Kyseessä on kaksivuotinen Pirkanmaan liiton rahoittama EAKR-hanke, joka toteutetaan Tampereen ammattikorkeakoulun, Tampereen aikuiskoulutuskeskuksen ja pirkanmaalaisten pk-yritysten yhteistyönä. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on kehittää energiavarastojen hyödyntämistä uusiutuvan sähköenergian ja sähköisen liikenteen yhteydessä Pirkanmaalla. Hanke alkoi vuonna 2018 ja päättyy vuonna 2020.

Hankkeessa rakennetaan monipuolinen ja mobiili energiajärjestelmä, jota myös innovaatio- ja demonstraatioympäristöksi kutsutaan. Järjestelmän teknisen sisällön muodostavat:

 • Monipuolinen sähköajoneuvojen latausasema (CHAdeMO, CCS, tyyppi 2),
 • Suuruusluokkaa 100 kWh oleva energiavarasto (akkuteknologia, Li-ion),
 • Monipuoliset käyttövaihtoehdot mahdollista tehoelektroniikka.

Järjestelmä rakennetaan kahteen perävaunuun:

 • Perävaunu 1: sähköajoneuvojen latausasema ja tehoelektroniikkajärjestelmä,
 • Perävaunu 2: akusto ja tarvittava ohjausjärjestelmä.

Tausta

Energian varastointi on yksi tulevaisuuden energiajärjestelmien keskeisiä teemoja. Kun sääriippuvan ja heikosti ohjattavan uusiutuvan sähköenergian osuus tuotannosta kasvaa, samalla on kasvava tarve energian varastoinnille, jotta sähköenergian kulutus ja tuotanto saadaan pysymään tasapainossa. Muita esimerkkejä kasvavasta energian varastoinnin tarpeesta ovat:

 • Sähköajoneuvojen nopea lataaminen siten, että suuri tehovaatimus jaetaan sähköverkon ja energiavaraston kesken. Tällöin pienitehoinen sähköliittymä ei estä teholatausta.
 • Tienpäälle jääneiden sähköajoneuvojen lataaminen.
 • Toimiminen osana kiinteistön energiajärjestelmää. Esimerkiksi 10 kW:n aurinkosähkövoimala ja 100 kWh:n energiavarasto mahdollistavat tyypillisessä etelä-suomalaisessa omakotitalossa sähköteho-omavaraisuuden likimain maaliskuusta lokakuuhun.
 • Sähköverkon tehopiikkien leikkaaminen energiavaraston avulla.
 • Sähköverkon tehoreservijärjestelmään osallistumisen tekniset vaatimukset.
 • Sääriippuvan sähköntuotannon tuotantotehon tasaaminen energiavaraston avulla.

Tavoite ja tehtävät

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on kehittää energian varastointiin ja uusiutuvaan sähköenergiaan liittyvää osaamista ja pk-yritysten liiketoimintamahdollisuuksia Pirkanmaalla. Hankkeessa rakennettava demonstraatio- ja innovaatioympäristö on tässä keskeisessä roolissa, sillä se tarjoaa tuotekehitysympäristön sekä yrityksille että oppilaitoksille.

Vaikuttavuus

Hankkeen tuloksina syntyy optimaalisia energiakäytön toimintamalleja erilaisiin tilanteisiin, joten osa hankkeen tuloksista on tietotaidon lisääntymistä sekä yrityksissä että oppilaitoksissa. Tulokset ovat julkisia, joten vaikuttavuus on merkittävää.

Rahoittajat

Hankkeen rahoittajana toimii Pirkanmaan liitto.