Hanke on päättynyt 31.8.2023

Älykkäät ohjaukset moderneissa energiajärjestelmissä -hanke päättyi elokuun lopussa 2023. Energiamurroksen sähkökäyttöjen älypohjaisiin ohjauksiin liittyvät tavoitteet onnistuttiin hankkeessa saavuttamaan erittäin hyvin, ja hankkeen seurauksena Pirkanmaalle on rakentunut teknisesti edistynyt liikuteltava hybridienergiajärjestelmä, joka toimii energiamurroksen sähkökäyttöjen mobiilina testilaboratoriona.

Hankkeessa kehitettiin energiamurroksen modernien sähkökäyttöjen älypohjaisia ohjauksia seuraavien toimenpiteiden avulla.

  1. Hankkeen ensimmäisenä tavoitteena oli tuottaa yrityksille ja alan muille toimijoille tietoa modernien sähköenergiakäyttöjen ohjaustarpeista. Tavoite toteutui hankkeen demonstraatioiden ja julkaistujeen artikkelien välityksellä. Neljä yrityslähtöistä demonstraatiota (teho-omavarainen omakotitalo, energiavaraston mitoittaminen maatalouskohteeseen, puhdasta varavoimaa partiolaisten suurtapahtumaan, heikon sähköverkon tuentaa hybridienergiajärjestelmällä) on esitelty kotisivujen Ajankohtaista-otsikon alla, ja lisäksi hankkeessa tehtiin paljon älypohjaisiin ohjauksiin liittyvää teknistä kehitystyötä, jossa yritykset olivat mukana. Hankkeesta julkaistut raportit ja artikkelit löytyvät kotisivujen Uutiset ja julkaisut -otsikon alta.
  2. Hankkeen toisena tavoitteena oli nostaa älykkäisiin ohjauksiin liittyvä ohjelmointi- ja tekoälyosaaminen uudelle tasolle Pirkanmaalla. Omalta osaltaan tämä hanke on vähintäänkin edesauttanut älypohjaisiin ohjauksiin liittyvän teknisen osaamisen kehittymistä Pirkanmaalla, jonka voidaan maakuntana sanoa olevan alan edelläkävijä Suomessa monen yrityksen toimesta (Lempäälän Energia, Merus Power, Enermix, Polar Night Energy, …). Toiminnallisesti hankkeen edistynein tuotos on monipuolinen tehojenhallintajärjestelmä, joka mahdollistaa energiamurroksen sähkökäyttöjen älypohjaiset ohjaukset. Tehojenhallintajärjestelmän toteutus on kuvattu hankkeen teknisessä loppuraportissa.
  3. Hankkeen kolmantena tavoitteena oli kehittää älykkäiden ohjausten vaatimaa käytännön toteutustyötä Pirkanmaalla. Tähänkin osa-alueeseen liittyen Pirkanmaalta löytyy vankkaa yritysosaamista, mutta hankkeessa tehdyn yritysyhteistyön voidaan sanoa
    kehittäneen älykkäiden ohjausten vaatimaa käytännön toteutustyötä Pirkanmaalla. Virallisten demonstraatioiden lisäksi hankkeessa tehtiin yritysyhteistyötä, joka ei kuitenkaan lopulta johtanut konkreettiseen demonstraatioon. Yhteistyössä suunniteltiin esimerkiksi energiavarastojen ja älypohjaisen ohjauksen hyödyntämistä erilaisissa sähkökäytöissä, ja samalla haettiin yhdessä reunaehhtoja älypohjaisten ohjausten toteutuksille erilaissa käyttötilanteissa. Tästä oli hyötyä sekä hankkeelle että yrityksille.
  4. Hankkeen neljäntenä tavoitteena oli kansainvälisen yhteistyön lisääminen. Tämäkin on toteutunut, sillä liikuteltavan hybridienergiajärjestelmän myötä TAMK on ollut mukana jo monessa energiamurros-aiheisessa hankehaussa. Kahdessa peräkkäisessä EAKR-hankkeessa (Enervara ja Älykkäät ohjaukset moderneissa energiajärjestelmissä) suunniteltu ja toteutettu liikuteltava hybridienergiajärjestelmä onkin osoittautunut teknisesti niin poikkeukselliseksi ja monipuoliseksi järjestelmäksi, että se on ehtinyt jo synnyttää myös kansainvälistä kiinnostusta.