Energiavaraston mitoittaminen maatalouskohteeseen

Suuritehoisia sähkölaitteita sisältävät maatalouskohteet ovat yleensä otollisia aurinkosähkön ja energiavarastojen hyödyntäjiä. Molemmista on hyötyä sekä energiaomavaraisuuden että sähköverkon tukemisen kannalta.

Kasken tilalla Sastamalan Kiikoisissa toteutettiin maalis-huhtikuussa 2022 demonstraatio, jonka tavoitteena oli mitoittaa kohteeseen sopivaa energiavarastoa. Kohde on poikkeuksellinen, sillä se sisältää suuritehoisten sähkölaitteiden lisäksi myös yli 50 kW:n edestä aurinkosähkötuotantoa, joten sopivan varastokapasiteetin mitoittaminen oli tavallista haastavampaa.

Demonstraatiossa hyödynnettiin hybridienergiajärjestelmän automaattista tehojenhallintaohjelmistoa, joka mahdollisti kohteen sähköliittymän tehon rajoittamisen. Mitä pienemmäksi verkosta otettava teho rajoitettiin, sitä lähempänä teho-omavaraisuutta oltiin. Varsinainen teho-omavaraisuus ei kuitenkaan ollut tavoitteena, vaan testin pääasiallisena tavoitteena oli hyödyntää maksimaalisesti oma aurinkosähkötuotanto energiavarastoa hyödyntäen. Sopivan energiavarastokapasiteetin haarukointi onnistui demonstaatiossa hyvin, ja testi oli kokonaisuutena onnistunut.