Hybridienergiajärjestelmän automaattiohjaus testattu ja toteutettu

Näkymä hybridienergiajärjestelmän ohjauspaneelista. Automaattiohjauksen muuttujia voidaan säätää järjestelmän näytöltä, mutta kaikki samat toiminnallisuudet ovat tarjolla myös etäyhteyden välityksellä.

Hybridienergiajärjestelmään on alkuvuoden 2021 aikana suunniteltu ja toteutettu automaattiohjaus, joka mahdollistaa monien modernien sähkökäyttöjen älypohjaiset ohjaukset.

Käytännössä kaikkien automaattiohjausten perusvaatimuksena on jatkuva kolmivaiheisen tehon mittaus. Jos tehonmittaus puuttuu, tehojen ohjailu lähteiden, varastojen ja kuormien kesken ei ole mahdollista. Siksi hybridienergiajärjestelmän automaattiohjauksen toteuttaminen alkoi tehonmittauksen toteuttamisella.

Kun hybridienergiajärjestelmä kytketään osaksi asiakkaan sähköverkkoa, tehonmittauksessa on tärkeää saada selville liittymän päävirrat ja vaihejännitteet. Päävirtojen mittaus saadaan toteutettua helposti asiakkaan liittymästä, sillä virtamittaus ei edellytä galvaanista yhteyttä vaihejohtimiin. Vaihejännitteiden mittaaminen sen sijaan vaatii galvaanisen yhteyden ja on siksi monimutkaisempaa. Turvallinen ja toimiva tapa jännitemittaukseen pystyttiin kuitenkin kehittämään, sillä hybridienergiajärjestelmä kytketään kolmivaiheisella pistotulpalla osaksi asiakkaan sähköverkkoa. Tästä liityntäpisteestä saadaan automaattisesti jännitemittaustieto hybridienergiajärjestelmälle. Mittaus ei kuitenkaan anna tarkkaa kuvaa asiakkaan sähköliittymän vaihejännitteistä, sillä asiakkaan oman verkon impedanssi pienentää jännitteiden arvoja hieman. Hybridienergiajärjestelmä kuitenkin mahdollistaa asiakkaan sähköverkon impedanssimittauksen, minkä jälkeen liittymäpisteen vaihejännitteet saadaan erittäin luotettavasti laskettua.

Näillä periaatteilla asiakkaan sähköliittymän päävirrat ja vaihejännitteet (sekä tehollisarvot että vaihekulmat) saadaan varsin tarkasti selville, mikä mahdollista luotettavan jatkuvan tehomittauksen automaattiohjausten tarpeisiin.