Heikon sähköverkon tuentaa hybridienergiajärjestelmällä

Sähkön laatuongelmat ovat yleisiä sähköverkon kaukaisimmissa kohteissa, joissa on suuritehoisia kuormalaitteita. Esimerkiksi maatilat ovat tyypillisesti tällaisia kohteita. Kun suuritehoinen kuormalaite käynnistyy, verkon jännitteet tyypillisesti notkahtavat, tai pahimmassa tapauksessa sähköt menetetään kokonaan. Energiavarastot tarjoavat päästöttömän mahdollisuuden sähkön laadun parantamiseen tällaisissa kohteissa.

Sastamalan Kiikoisissa sijaitsee suurehko maatalouskiinteistöjen kokonaisuus, jossa sähkön laatuongelmat ovat menneinä vuosina olleet yleisiä. Tyypillisessä ongelmatilanteessa esimerkiksi yksi vaihejännite voi tippua verkosta kokonaan pois kuivurin suuritehoisten sähkömoottoreiden käynnistyessä. Testikäyttö, jossa sähkön laatuongelmia pyritään ratkomaan hybridienergiajärjestelmän avulla, lähti liikkeelle ProAgrian yhteydenotosta TAMKiin.

Kohteeseen on viime vuosina asennettu useiden kymmenien kilowattien edestä aurinkosähkön nimellistehoa, mikä entisestään lisäsi testikäytön kiinnostavuutta. Sähkön laadullisia ongelmia saatiin osaltaan ratkaistua aurinkosähkön avulla, ja toisaalta se toi runsaasti lisää mielenkiintoa hybridienergiajärjestelmän automaattiohjauksen ja tehoputkimallin testaamiseen.

Kun hybridienergiajärjestelmä kytkettiin osaksi maatilan sähköverkkoa, sähkön laadulliset ongelmat saatiin kokonaan poistettua. Testijakso oli onnistunut ja kaikkineen hyvin mielenkiintoinen, sillä merkittävästi vaihtellut aurinkosähköteho tarjosi erinomaisen mahdollisuuden dynaamisen tehoputkimallin kehittämiselle. Testien merkittävimpänä lopputuloksena todettiin, että hybridienergiajärjestelmä toimii erittäin hyvin sähkön laatuun liittyvien ongelmien ratkaisemisessa.