Livetiedekonseptin kehittäminen alkaa: DIGITO:n tutkijoita mukana

DIGITO -hankkeen suunnitelmissa on kokeilla valmista konseptia omien tutkimustulostensa popularisointiin myöhemmin.

SELITTÄVÄ TEKIJÄ: Ihmistieteellinen tutkimus ja tutkijat lavalla -hanke alkaa aloitusseminaarilla Tampereen yliopistossa 24.5.2022. Hankkeessa kehitetään työnimeltään samanniminen livetiedekonsepti ihmistieteellisen tutkimuksen popularisointia varten. Livetiede tuo tutkijat, tieteellisen ajattelutyön ja tutkimushaastateltavat elävän yleisön eteen. Tavoitteena on uudenlainen kohtaaminen ja vuoropuhelu tieteestä kiinnostuneiden kansalaisten kanssa vaihtuvasta ja tärkeästä teemasta.

DIGITO-hankkeessa seurataan kiinnostuksella, millainen livetiedekonseptista tulee.  Osa DIGITO:n tutkijoista on mukana kehittämässä myös Selittävää tekijää ja DIGITO:n työsuunnitelmaan on kirjattu livetieteen kokeilu tutkimushankkeen tulosten popularisoinnissa.

Selittävän tekijän kehittämistyöstä vastaavat esitysdramaturgi-ohjaaja, kirjailija Hanna Ryti, hankkeen vetäjänä toimiva tutkija ja kulttuurituottaja Anne Koski sekä tutkimushankkeen johtaja ja tutkija Jaana Parviainen. Hankkeen toteuttajana on Kriittinen korkeakoulu, jolle Tieteen tiedotus ry myönsi 2021 hankerahoituksen.

Hankkeen aloitusseminaarissa eturivin asiantuntijat pohtivat tiedeviestinnän ajankohtaisia haasteita ja livejournalismin ja dokumenttiteatterin konkarit kertovat kokemuksiaan live-esitysten tekemisessä.

Aloitusseminaari 24.5. 2022, ohjelma tarkemmin: https://research.tuni.fi/negate/selittava-tekija-aloitusseminaari/

Lisätietoa livetiede-hankkeesta: https://research.tuni.fi/negate/uudenlainen-livetiedekonsepti/