Projektin kirja julkaistu!

Arjen vuorovaikutusta muotoilemassa -tutkimusprojektissa kirjoittamamme kirja on nyt julkaistu!

Kuvaamme kirjassa, miten aikuiset maahanmuuttajat käyttävät ja oppivat erilaisissa arkipäivän tilanteissa, kuten kokkauskursseilla, rakennusalaan painottuvassa kotoutumiskoulutuksessa, omavalmentajien vastaanotoilla, sosiaalisessa sirkuksessa sekä asiointitilanteissa torilla.

Näytämme kirjan analyyseissa, miten vuorovaikutuksessa pärjätään myös hyvin vähäisillä yhteisillä kielellisillä resursseilla.  Merkityksiä ei puhetilanteissa rakenneta vain kielellä vaan myös kehollisesti esimerkiksi ilmeillä, eleillä, liikkumisella, kosketuksella sekä esimerkiksi esineitä hyödyntäen.

Toivomme, että kirjamme olisi hyödyksi pohdittaessa, miten nyt Suomeen tulevia ukrainalaisia kohtaamme. Uuteen kotimaahan tutustuminen alkaa arjen vuorovaikutustilanteista. Siksi meidän kaikkien täällä jo asuvien tehtävänä on luoda mahdollisuuksia vuorovaikutukseen ja osallisuuteen.

Kirjaamme kannattaa katsoa myös siksi, että olemme siinä kokeilleet keskustelunanalyyttisten litteraattien esittämistä myös kuvallisten analyysien muodossa. Sarjakuvat on piirtänyt sarjakuvataiteilija Eeva Säilä, jonka käsialaa ovat myös kirjan kannen kuvat.

Kirjan on kustantanut Vastapaino, ks. https://vastapaino.fi/sivu/tuote/aikuiset-maahanmuuttajat-arjen-vuorovaikutustilanteissa/3858478