International Symposium on Bilingualism (ISB13), 17th Annual LESLLA Symposium ja AILA

Laura osallistui tänä kesänä kolmeen virtuaaliseen kansainväliseen konferenssiin. Myös Niinalla oli näistä kahdessa esitelmä.

Ensimmäinen näistä konferensseista oli Symposium on Bilingualism (ISB13), joka järjestettiin Varsovasta käsin 10. – 14.7.2021. Konferenssin teemana oli “Bilingualism in Flux”, jolla viitattiin kaksi-/monikielisyyteen dynaamisena ja monitahoisena jatkumona. Lauran esitelmä pyyntöjen muotoilusta oli Mai Frickin, Niinan ja Ad Backusin järjestämässä Multilingual interaction – questions of participation and belonging -livesessiossa. Samassa sessiossa oli myös Mai Frickin pitämä esitelmä, jonka hän oli tehnyt yhdessä Niinan ja Ivana Leinosen kanssa. Konferenssin sivulla pääsee tästä: https://isb13.wls.uw.edu.pl/

Elokuun puolivälissä Laura osallistui ensimmäistä kertaa LESLLA-konferenssiin, joka oli tänä vuonna 17th Annual LESLLA Symposium, 2021. LESLLA on maailmanlaajuinen järjestö, joka pyrkii edistämään yhtä aikaa sekä luku- ja kirjoitustaitoa että toista kieltä oppivien aikuisten asemaa, heidän opetustaan sekä heidän oppimistaan koskevaa tutkimusta. Lyhenne viittaa ilmaukseen ’Literacy Education and Second Language Learning for Adults’. Myös tässä konferenssissa esitelmä oli LESLLA-opiskelijoiden pyynnöistä. Seitsemästoista LESLLA-symposium järjetettiin Yhdysvalloista käsin ja aikaerot oli huomioitu ohjelmanteossa erittäin hyvin. LESLLA-organisaation sivuille pääsee tästä: https://www.leslla.org/

Elokuun puolivälin jälkeen puolestaan koitti Soveltavan kielitieteen yhdistysten maailmanlaajuisen kattojärjestö AILAn maailmankongressi. AILA-maailmankongressi oli tarkoitus järjestää jo viime kesänä Alankomaiden Groningenissa, mutta sitä päädyttiin lykkäämään vuodella ja järjestämään se lopulla kokonaan virtuaalisesti. Teemana oli ”The dynamics of the language, communication and culturein the changing world.” Runsaasta osallistujamäärästä huolimatta virtuaalialusta toimi oikein hyvin. Myös tässä konfenressissa Laura esitteli aikuisten lukutaito-opiskelijoiden pyyntöjä arjen ja luokkahuoneen vuorovaikutustilanteissa. Niina puolestaan piti AILAssa esitelmän sosiaalisesta sirkuksesta. AILAn verkkosivuille pääsee tästä: https://www.aila2021.nl/