Tutkijat

Anna-Kaisa Jokipohja (anna-kaisa.jokipohja@tuni.fi) työskenteli aikaisemmin projektissa tutkimusavustajana. Tällä hetkellä Jokipohja työskentelee projektissa väitöskirjatutkijana. Hän on kiinnostunut suomi toisena kielenä -alasta niin tutkimuksen kuin opettamisenkin näkökulmasta. Hänen väitöskirjatutkimuksensa käsittelee aikuisten aloittelevien suomen kielen käyttäjien esittämiä kysymyksiä vapaa-ajan kokkaus- ja viljelytilanteissa. Kysymisessä hyödynnetään konkreettista toimintakontekstia, eleitä ja materiaalisia resursseja sekä suuntaudutaan oma-aloitteiseen kielen oppimiseen.

 
 

Laura Eilola (ent. Kananen) (laura.eilola@tuni.fi) työskentelee projektissa väitöskirjatutkijana. Hänen tutkimuksensa käsittelee luku- ja kirjoitustaitoon tukea tarvitsevien aikuisten suomen kielen vuorovaikutuskompetenssin kehittymistä luokkahuoneen ja arjen vuorovaikutustilanteissa. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa pitkittäiseen videoaineistoon perustuvaa tietoa vuorovaikutuskompetenssin kehittymisestä sekä kehittää pedagogisia käytänteitä kyseisen viiteryhmän suomi toisena kielenä -koulutuksen tehostamiseksi. (Ks. esittelyvideo täältä)

 
 
 

Niina Lilja (niina.lilja@tuni.fi) on suomi toisena kielenä -alan yliopistonlehtori Tampereen yliopistossa. Hän on kiinnostunut suomen kielen käytöstä ja oppimisesta erilaisissa arjen ja luokkahuoneen vuorovaikutustilanteissa. Häntä inspiroi erityisesti kielellisten, kehollisten ja materiaalisten resurssien yhteispeli vuorovaikutuksessa ja tämän yhteispelin jäsentymisen yksityiskohtainen analyysi. Lilja on projektin johtaja.
 
 

 

Terhi Tapaninen on opettanut suomea toisena kielenä aikuisille maahanmuuttajille vuodesta 1997 alkaen. Hän on ollut mukana kirjoittamassa neljää suomen kielen oppikirjaa ja osallistunut kotoutumiskoulutuksen kehittämiseen useissa kansallisissa ja kansainvälisissä hankkeissa ja verkostoissa. Häntä kiinnostaa toisen kielen opettamisen pedagogiikka ja opetuksen kehittäminen, ja hän on suunnitellut suomi toisena kielenä -opettajien täydennyskoulutuksia, joissa hän on toiminut myös kouluttajana.

 
 
 

Johanna Saario (johanna.saario@jyu.fi) on suomi toisena kielenä -yliopistonopettaja Jyväskylän yliopiston kielikeskuksessa. Hänen tutkimusintressinsä liittyvät laajasti suomen kielen oppimiseen vuorovaikutuksessa. Hän on tutkinut luokkahuoneen vuorovaikutusta ja tiedonalakohtaisia tekstitaitoja sekä luokkahuoneen ulkopuolella tapahtuvan vuorovaikutuksen hyödyntämistä suomen kielen oppimisessa.

 

(Kuvat Jonne Renvall / Tampereen yliopisto)