ZOSMIA

Anna-Kaisa ja Laura osallistuivat Sveitsin Zürichista käsin järjestetylle ZOSMIA-verkkokurssille 9.-12.11.2020. Kurssille osallistui liki 200 nuorta tutkijaa ympäri maailmaa Latinalaista Amerikkaa, Australiaa ja Havaijia myöten.

Suuren suosion väitöskirjatutkijoiden post doc -vaiheen tutkijoiden keskuudessa saanut ZOSMIA (Zurich Online School in Multimodal Interaction Analysis) järjestettiin Zoomin kautta 9.-12.11.2020. Kurssi keskittyi siis multimodaaliseen vuorovaikutukseen, eli kehollisuuteen, tilaan ja siihen, miten nämä kytkeytyvät kieleen. Kurssilla oli puhujina aihepiirin maailman luokan guruja eli esimerkiksi Lorenza Mondada, Pentti Haddington, Leelo Keevallik, Jürgen Streeck, Anja Stukenbrock ja Heiko Hausendorf. Lisäksi sekä Anna-Kaisa että Laura pääsivät osallistumaan kumpikin yhteen datasessioon.

ZOSMIA tarjosi teoreettista tietoa multimodaalisesta vuorovaikutusanalyysista ja mahdollisuuden keskustella näistä aihepiirin eksperttien kanssa, auttoi kehittämään aineiston analyysitaitoja ja loi hienon mahdollisuuden tutustua maailmanlaajuisesti kollegoihin, jotka ovat kiinnostuneista samoista asioista kuin me hankkeessamme. Kuuluipa ohjelmaan kehollisuutta myös käytännössä: tiistai käynnistyi Raffaela Zauggin ohjaamalla joogatunnilla.

Kuva: https://www.spur.uzh.ch/en/veranstaltungen/workshops/2020/ZOSMIA.html)