Tethics2020 – etiikkaa, tekniikkaa ja vähän oppimisanalytiikkaakin

Tethics 2020 (Conference on Technology Ethics) konferenssi pidettiin aiemmasta poiketen verkkokonferenssina. Vuosittainen konferenssi on jo neljäs perättäinen, jonka Turun yliopisto järjestää tärkeän, uuden aiheen ympärille. Konferenssi on avoin eri tekniikan ja etiikan aloilta tuleville henkilöille ja tälläkin kertaa mukana oli tutkijoita niin talouden, terveyden, tekoälyn kuin tietotekniikankin aloilta. Keynote -puhujina kuultiin Berns Carlstedt Stahlia De Montfort yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulun Maija-Riitta Ollilaa. Ollila on julkaissut vuonna 2019 teoksen Tekoälyn etiikka, joka siirtyikin lukulistalle heti esityksen jälkeen.  

SAMK sai mukaan yhdessä Helsingin yliopiston kanssa Tethics 2020 – konferenssiin esityksen APOA-hankkeeseen liittyen. Esitys ja julkaisuartikkeli ”Students´ perceptions about data safety and ethics in learning analytics” perustuu näissä kahdessa tutkimuksessa mukana olleessa korkeakoulussa tehtyyn opiskelijakyselyyn, jonka tarkoituksena oli kartoittaa opiskelijoiden asenteita, odotuksia ja eettisiä ajatuksia oppimisanalytiikkasta. Taustalla oletuksena oli, että suomalainen duaalimalli luo erilaisen ajattelutavan riippuen siitä, opiskelevatko opiskelijat enemmän tiede- ja tutkimuspainotteisessa (tiede)yliopistossa vai ammattikorkeakoulussa, joka on profiloitunut työelämäkeskeisemmäksi ja käytännönläheisemmäksi korkeakouluksi.  

Kyselyyn vastasi keväällä 2020 ennen koronapandemian alkua kaiken kaikkiaan n. 200 opiskelijaa, joista 75 % ammattikorkeakoulusta ja 25% yliopistosta. Molemmissa vastaajaryhmissä suurin ikäjoukko oli 20-25 vuotiaat. Helsingin yliopistossa kysely toteutettiin ohjelmoinnnin MOOC -opintojakson  (Massive Open Online Course) osallistujille, kun taas puolestaan Satakunnan ammattikorkeakoulussa turvauduttiin sähköiseen lomakekyselyyn, johon vastaajat valikoituivat kampuksella paikalla olleiden opiskelijoiden joukostaKyselyn laatimisen taustamateriaalina käytettiin mm. APOA-hankkeessa toteutettujen opiskelijatyöpajojen koottuja ja julkaistuja tuloksia. 

Tuloksina voidaan todeta, että opiskelijoiden yleinen asenne molemmissa korkeakouluissa oppimisanalytiikkaa kohtaan on postitiivinen ja he toivovat, että oppimisanalytiikka auttaisi heitä suunnittelemaan ja visalisoimaan opintojaan paremmin sekä opettajia paremmin seuraamaan heidän etenemistään opintojaksolla ja tukemaan heitä opinnoissa jopa ilman, että he sitä pyytävät. Opiskelijoiden huolet kohdistuivat oppimisdatan säilyttämiseen ja erityisesti sen tietoturvaan. Suurimmat erot puolestaan löytyivät opiskelijoiden mielipiteisiin  siitä, saako oppilaitos hyödyntää kaikkea sen käyttöönsä saamaa dataa opiskelijan opintojen edistämiseen, saako opiskelija tarpeeksi tietoa oppilaitoksen keräämästä datasta ja tietääkö opiskelija, mitä dataa kerätään, saako oppilaitos käyttää omaksi hyödykseen opiskelijoista kerättyä dataa sekä tietävätkö opiskelijat poistekaanko heitä koskeva data heidän valmistumisensa jälkeen. Tämä tutkimus olisi jatkossa hyvä toteuttaa useammassa korkeakoulussa ja verrata näin saatuja tuloksia tässä saatuihin. Voi olla, että myös koronavirus-tilanne tällä hetkellä vaikuttaisi tuloksiin. Nämä tulokset ovat kerätty keväällä, ennen korona-pandemian alkua. 

Proceedings-teos ja myös meidän julkaisu on luettavissa osoitteessa: http://ceur-ws.org/Vol-2737/

Kirjoittaja

Katja Lempinen, APOA-projektipäällikkö, SAMK

Teksti on julkaistu 20.11.2020 myös Satakunnan ammattikorkeakoulun APOA-blogissa osoitteessa: https://apoa.samk.fi/2020/11/tethics2020-etiikkaa-tekniikkaa-ja-vahan-oppimisanalytiikkaakin/