Esittely

APOA, “Oppimisanalytiikka – avain parempaan oppimiseen AMKeissa”, on Suomen Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke jossa pilotoidaan ja tutkitaan oppimisanalytiikan käyttöä ammattikorkeakouluissa. Hanketta koordinoi Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK).

Mitä hankkeessa on luvattu tehdä?

 • Edistetään oppimisanalytiikan monipuolista käyttämistä erityisesti ammattikorkeakouluissa
 • Lisätään henkilöstön osaamista oppimisanalytiikasta sekä oppimisanalytiikkaa hyödyntävistä oppimisympäristöistä ja pedagogisista ratkaisuista
 • Kehitetään käytössä olevia digitaalisia ympäristöjä oppimisanalytiikan näkökulmasta
 • Tuetaan opiskelijoiden opintopolun rakentumista analytiikan avulla
 • Luodaan korkeakouluille suositukset oppimisanalytiikan tehokkaasta käytöstä

Hankkeen osakokonaisuudet:

 1. Oppimisanalytiikan hyödyntäjät: pedagoginen näkökulma (opiskelijat ja opettajat)
 2. Oppimisanalytiikan digitaaliset ympäristöt: olemassaolevien järjestelmien pilotointi ja rajapinnat, Visualisoinnin kehittäminen
 3. Pilot: pilottien valinta, toteutus ja arviointi
 4. Suositukset: kokeiltujen käytäntöjen levittäminen, johtopäätökset ja suositukset

Partnerit

APOAn partnerien logot
Centria-ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia, HAMK, JAMK, Karelia-ammattikorkeakoulu, Lapin AMK, OAMK, SAMK, Savonia-ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto – Oppimisanalytiikan keskus

Hankkeen viimeinen toimintakuukausi on 6/2021.

Projektipäällikkö

Hanna Teräs

 • yliopettaja
 • Soveltavan tutkimuksen keskus
 • Tampereen ammattikorkeakoulu
 • +358406469842
 • hanna.teras@tuni.fi