Tiimi TAKK

Jonna Niskanen, jonna.niskanen @ takk.fi

Timo Sälli, timo.salli @takk.fi