Syyskauden kuulumisia YDIN-hankkeesta

Kuvassa näytetään padillä kuvaa

Aika menee nopeasti, kun on mukavaa, sanotaan. Nopeasti on mennyt myös Ydin-hankkeen syksy, joka alkaa näin ensilumen jo tultua maahan kallistua vahvasti talven puolelle. Viime kuukaudet ovatkin olleet kiireisiä ja hanketiimin kesken on vallinnut mukava tekemisen meininki. Erityisesti olemme keskittyneet hankkeessa kehitettävän digitaalisen oppimisympäristön rakentamiseen paitsi teknisesti niin ennen kaikkea sisällöllisesti.  

Oppimisympäristössä erilaisia digitaitoja opitaan ja niitä vahvistetaan sinne luotujen hahmojen kanssa. Jokaisen hahmon oppimispoluilla opitaan uusia digitaitoja videoiden, tehtävien sekä kirjallisten materiaalien avulla. Jonin kanssa, joka käy päivittäin työtoiminnassa, harjoitellaan mm. Google Driven sekä Gmailin käyttöä. Emman kanssa, joka on TELMA – opiskelija, opitaan mm. MOI-kalenterista sekä Padletin käytöstä. Merjan kanssa, joka työskentelee järjestössä, opitaan TEAMSin sekä WORDin perusteita.  

Syksyn aikana olemme tehneet oppimisympäristön sisällön suunnittelua, kuvanneet opetusvideoita sekä tuottaneet kirjallista opetusmateriaalia. Oppimisympäristön oppimispolkuja on rakennettu Thinglink –alustalle, jonka käyttöön olemme syksyn aikana perehtyneet. Kaikki tämä luonnollisesti siksi, että pystyisimme rakentamaan oppimisympäristöstä juuri sellaisen, joka palvelee parhaalla mahdollisella tavalla henkilökohtaisen avun käyttäjiä ja heidän avustajiaan. 

Olemmekin syksyn aikana järjestäneet useita pilotointityöpajoja, joissa oppimisympäristöä on esitelty tuleville käyttäjille ja he ovat sitä testanneet. Samalla olemme saaneet arvokasta palautetta siitä, kuinka meidän olisi vielä syytä kehittää oppimisympäristöä eteenpäin ja toisaalta, mikä on hyvällä tolalla jo nyt. Osa näistä työpajoista on pidetty etänä, osa paikan päällä Tampereella ja Nokialla. 

Paljon on siis tapahtunut kaikenlaista. Vaikka nyt on kylmää ja pimeää, niin kyllä se kevätkin aikanaan saapuu. Ensi vuoden alussa hanketiimi viimeistelee oppimisympäristöä. Keväällä oppimisympäristö on tarkoitus jalkauttaa laajalle yleisölle työpajojen ja webinaarien kautta.