Oppimisympäristön suunnittelu hyvässä vauhdissa

Hankkeen yhtenä tavoitteena on kehittää avoin virtuaalinen oppimisympäristö avun käyttäjien, henkilökohtaisten avustajien , alan ammattilaisten ja esimiesten digitaalisten taitojen ja osaamisen kehittymisen tueksi. Oppimisympäristön tavoitteena on myös motivoida ja innostaa kohderyhmiä hyödyntämään digitalisuutta arjen hyvinvoinnissa, työelämässä ja opinnoissa.

Oppimisympäristön suunnittelu on hyvässä vauhdissa