Kesäkirje

Kuvassa ohjataan avun käyttäjää tietokoneen käyttämisessä

YDIN – Yhdessä digimmin hanke lähti kevään aikana vauhdikkaasti käyntiin!

Kevään aikana tiimiläiset ovat työstäneet alkukartoitusta, jonka avulla olemme saaneet arvokasta tietoa henkilökohtaisten avustajien ja avun käyttäjien digitaidoista. Avustajille suunnattuun digikyselyyn vastasi 90 henkilöä, ja avun käyttäjien kyselyyn vastasi 112 henkilöä. Suuri kiitos vielä kaikille vastanneille! Digitaitojen kartoittaminen on jatkunut työpajojen merkeissä toukokuun aikana. Työpajoissa syvennettiin kyselyistä saatua tietoa, ja näiden pohjalta aloitetaan vielä kesän kynnyksellä oppimisympäristön sisällön suunnittelu.

Työn alla on ollut myös oppimisympäristön alustan hankinta. Oppimisympäristöön on tarkoitus rakentaa erilaisia oppimispolkuja digitaitojen harjoittelua varten. Oppimisympäristö rakentuu kolmen teeman ympärille; työ ja koulutus, ilo ja hyvinvointi sekä yhteiskunnan toimintaan osallistuminen.

Keväällä olemme aloittaneet yhteistyön myös hankkeen yhteistyökumppaneiden kanssa. Alkukeväästä järjestimme Kick off -tapaamisen, jossa suunnittelimme tulevaa yhteistyötä. Laajan verkoston avulla hankkeesta, kyselyistä sekä työpajoista saatiin jaettua tietoa laajasti Pirkanmaalla niin henkilökohtaisille avustajille, kuin avun käyttäjillekin.