Kevään 2023 kuulumisia

Kevään aikana Ydin hankkeessa on tapahtunut paljon!

Alkuvuonna olemme kehittäneet ja rakentaneet Yhdessä digimmin -oppimisympäristöä kartoitusten sekä syksyn 2022 pilotointityöpajojen ja palautteiden pohjalta. Oppimisympäristöön on tuotettu paljon videoita, tekstiohjeita, tehtäviä ja digivisoja erilaisten ohjelmien, sovellusten ja digitaitojen harjoittelun tueksi. Oppimisympäristössä voi harjoitella erilaisia työssä ja koulutuksessa sekä vapaa-ajalla tarvittavia digitaitoja yhdessä Emman, Jonin ja Merjan kanssa. Kevään aikana julkaisimme oppimisympäristön kaikille avoimeen käyttöön osoitteessa www.yhdessadigimmin.fi 

Järjestimme Yhdessä kokeillen ja oppien -työpajoja avustaja – avun käyttäjä -pareille, joissa tutustuimme oppimisympäristöön ja erilaisiin digitaitoihin. Työpajat järjestettiin teemoilla työ ja koulutus, yhteiskunnassa toimiminen sekä ilo ja hyvinvointi. Työpajoissa saimme myös arvokasta palautetta oppimisympäristön jatkokehittämiseen, ja muutoksia tehtiinkin palautteiden pohjalta. Työpajoja järjestettiin myös Kiipulan ammattiopiston toimipaikoilla Tampereella, Nokialla, Hämeenlinnassa, Janakkalassa, Forssassa, Kouvolassa ja Lahdessa. 

YDIN-hankeen työntekijät ovat myös jalkauttaneet oppimisympäristöä laajemmalle yleisölle muun muassa THL Asiakkaat ja sote 2023 –webinaarissa, Tamk-konferenssissa, valtakunnallisilla TELMA-kehittämispäivillä, Eye on TAMK-tapahtumassa sekä ITK-webinaarissa ja –konferenssissa ja Pedaforumilla. 

YDIN-hankkeen kevät huipentui Yhdessä digimmin -webinaarisarjaan, joka koostui kuudesta webinaarista. Webinaareissa tutustuimme oppimisympäristön käyttöön ja hyödynnettävyyteen yksilö-, pari-, ja ryhmätyöskentelyssä sekä organisaatiotasolla. Webinaarisarjan puitteissa saimme loistavia asiantuntijakoulutuksia kommunikointiohjelmista, aivoergonomiasta ja palautumisesta sekä eri laitteiden ja ohjelmien aputoiminnoista. Koulutusten tallenteet löytyvät oppimisympäristöstä Koulutusten tallenteet -osiosta. 

Kuvassa ipad, jossa oppimisympäristö