Työpajoissa hyödynnetyt palveluiden käyttäjiä kuvastavat persoonahahmot.

Pandemian vaikutukset vapaa-ajan palveluiden ja tilojen käyttöön

Tampereen yliopiston Arkkitehtuurin yksikkö, Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus ja sosiaalitieteiden laitos, sekä Helsingin kaupunkitietoyksikkö toteuttivat yhteistyössä tutkimushankkeen koskien Covid 19-pandemian pitkä- ja lyhytaikaisia vaikutuksia kaupunkien vapaa-ajan palveluiden ja tilojen käyttöön.

MITEN PANDEMIA ON VAIKUTTANUT JULKISTEN VAPAA-AJAN PALVELUIDEN JA TILOJEN KÄYTTÖÖN?

Tutkimuksessa tarkasteltiin koronapandemian mahdollisia lyhyt- ja pitkäkestoisia vaikutuksia vapaa-aikatoimialaan kuuluviin palveluihin. Tarkastelussa olivat sekä käyttäytymisen ja käyttöjen muutokset, muutokset palveluiden sisällössä ja tuotannossa, että palveluille erityisesti tarkoitettujen kaupungin omistamien (sisä)tilojen käyttö- ja suunnitteluratkaisut.

Keskeiset tutkimuskysymykset keskittyivät eri asiakasryhmien käyttäytymisen muutoksiin pandemian aikana sekä mahdollisiin pysyvämpiin palveluiden käytön muutoksiin. Samalla keskeiset tutkimuskysymykset liittyivät myös fyysisten ja digitaalisten palvelutuotantojen ja -tilojen muutoksiin sekä niiden keskinäiseen suhteeseen. Lisäksi tavoitteena oli kartoittaa hyväksi todettuja pandemian aikaisia toimintatapoja.

Tutkimus toteutettiin  Turun yliopiston ja Tampereen yliopiston sekä Helsingin kaupunkitietoyksikön yhteistyöhankkeena, yhdistellen kaupunkitutkimuksen, sosiologian ja arkkitehtuurin tutkimuksen näkökulmia. Tutkimuksellisiksi metodeiksi valikoituivat kaupunkien vapaa-ajan toimialajohtajien haastattelut, laaja kaupunkien välinen käyttäjäkyselytutkimus sekä kaupunkien vapaa-ajan palveluiden edustajien väliset palvelukohtaiset työpajasarjat.

Tutkimus keskittyi vapaa-ajan palveluista kirjastoihin, teattereihin ja konsertteihin sekä liikuntapalveluihin. Syventäviksi tutkimusteemoiksi nousivat varsinkin haastatteluosuuden perusteella ja osittain kaupunkien edustajien toiveena digitalisaation vaikutukset ja mahdollisuudet, vuorovaikutus sekä koettu turvallisuus.