Tekoälymurros työelämässä

Tekoälymurros työelämässä -hankkeessa tutkitaan suomalaisten työntekijöiden näkemyksiä ja kokemuksia tekoälystä.

Viime vuodet ovat olleet teknologisessa ja digitaalisessa kehityksessä käänteentekeviä. Erityisesti generatiiviset tekoälysovellukset ovat ottaneet suuria loikkauksia eteenpäin. Tekoälymurros työelämässä -hankkeessa tutkitaan suomalaisten työntekijöiden näkemyksiä ja kokemuksia tekoälystä. Tutkimme tekoälyn käyttöä, asenteita ja tapoja, joilla työntekijät ja organisaatiot mukautuvat muuttuvaan tilanteeseen. Tutkimus tuottaa uutta tietoa digitaalisesta murroksesta ja hyvinvoinnista työelämässä.