Esittely

© Jonne Renvall Tampereen yliopisto

Millaista on tulevaisuuden senioriasuminen? Minkälaista sen tulisi olla? Entä minkälaista senioriasuminen on nyt? Tulevaisuuden senioriasuminen (TULE) -hanke pyrkii vastaamaan kaikkiin näihin kysymyksiin ja tuottamaan samalla ikäystävällistä asumista Suomeen.

Tausta

Väestörakenteen muutos asettaa haasteen löytää joustavia asumisenmuotoja suurenevalle määrälle ikääntyviä. Kun ihminen ei enää kykene asumaan yksin kotona, mutta on tarpeeksi hyväkuntoinen jonkin asteiseen avustettuun asumiseen, ikääntyneiden välimuotoisen asuminen ratkaisuja kaivataan.

Tällaisia ovat yhteisöllisen asuminen muodot, senioritalot tai yhdistyspohjaiset yhteisöasumiskohteet.  Niissä tarjotaan palveluita joko asukkaan hankkimana, palveluohjaajan avustama tai kunnan kautta esimerkiksi kotipalveluiden muodossa.

Tällaista joustavaa välimuotoista asumista tarvitaan, koska hyvinvointialueet keventävät vanhuspalvelurakennettaan samalla, kun ikääntyneet haluavat vaihtoehtoja asumiselleen kotona asumisen ja palveluasumisen lisäksi. Välimuotoinen asuminen keventää myös yhteiskunnan avustaman asumisen määrää, kun ikääntyvien asumista tuetaan erilaisten tarpeiden ja tilanteiden kohdalla.

Tavoite

Tulevaisuuden senioriasuminen -hankkeen tavoitteena onkin edistää suomalaisen ikäystävällisen asumisen kehittymistä vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin. Tätä kohti toimiessaan hanke pyrkii yhteiskehittämään uusia malleja tulevaisuuden senioriasumisen asuntotuotantoon. Yhteiskehittäminen ja tiivis yhteistyö ovat hankkeen päätavoitteita, joiden avulla uskotaan löytävän paras ratkaisu ikänystävällisen asumisen haasteisiin.

Tavoitteena on tunnistaa käytännössä hyödynnettäviä senioriasumisen malleja ja käytäntöjä, hahmottaa joustavia ja monikäyttöisiä suunnitteluratkaisuja sekä kehittää uusia palvelutuotannon malleja ja teknologioita. Lisäksi ehdotetaan uudistuksia senioriasumisen valvontaan ja normistoon sekä arvioidaan kansainvälisiä senioriasumisen malleja ja niiden soveltamista Suomeen. Alan toimijaverkoston hahmottaminen ja toimijoiden taloudellisten edellytysten huomioiminen ovat tärkeitä tavoitteita toimivien ratkaisujen löytämisessä.

Toimintatapa

TULE käynnistyi maaliskuun 15. päivä 2023 ja päättyy 30.9.2025. Kahden ja puolen vuoden ajalle mahtuu paljon tiedonhankintaa ja erilaisia tapahtumia sekä tapaamisia.

Hankkeen aikana tutustutaan useisiin senioriasumisen kohteisiin Suomessa ja kansainvälisesti, kerätään kysely- ja haastattelumateriaalia eri osapuolilta, sekä pidetään kokouksia ja työpajoja. Aiheesta järjestetään myös seminaareja tai webinaareja.

Vaikuttavuus

Toimintansa kautta TULE saa tietoa senioriasumisen toimintaympäristöstä Suomessa, keskeisistä toimijoista ja haasteista. Yhteistoiminnan takia näkökulmia senioriasumiseen on monia, mikä parantaa tulosten luotettavuutta ja toimivuutta käytännössä.

Kun tulevaisuudessa tarvittavia konsepteja ja palvelumalleja kehitetään, voidaan varautua väestörakenteen muutoksen haasteisiin kestävällä ja toimivalla tavalla. Ikääntyvillä on näin mahdollisuus asua joustavasti, arvokkaasti ja laadukkaasti.

Vaikuttavuutta hanke saa myös monipuolisen viestinnän kautta, jota hallinnoi Tampereen yliopiston kiinteistö- ja rakennusalan avoin yhteiskehittämisalusta CoreLab.

Rahoittajat ja yhteistyökumppanit

Tampereen yliopisto
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA)
Ympäristöministeriö
Ara-Asuntojen Tuotanto Arttu Oy
De Gamlas Hem i Tammerfors r.f. – Vanhain Koti Tampereella r.y.
ES-Laatuasunnot Oy
Hailuodon kunta
Helsingin kaupunki, HEKA
Iisalmen kaupunki
Jyväskylän kaupunki
Järvenpään kaupunki
Keski-Suomen Jaso Asunnot Oy
Kiinteistö Oy Haapajärven Vuokratalot
Kiinteistö Oy Kärrykartano
Kiinteistö Oy Vetelinraitti
Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy
Lahden kaupunki
Lahden vanhusten asuntosäätiö sr
Savonlinnan Vuokratalot Oy
Setlementtiasunnot Oy
Turun kaupunki
Tuusulan kunta
Tyvene Oy
Vaasan kaupunki
Yrjö ja Hanna -säätiö

Yhteistyötaho:
Vanhustyön keskusliitto

Ensimmäiset kohteet - maaliskuu 2023

Kontukoti, Pappilanrinteen Kotilinna ja Mainiokoti Ilonkaari

Ensimmäisinä kohteina toimivat Tampereella sijaitsevat Mainiokoti Ilonkaari, Kontukoti Satama ja Pappilanrinteen Kotilinna, joissa vierailtiin maaliskuussa.

Käynneistä muodostuneista havainnoista erottuivat erilaiset esteettömyyteen ja ikääntymisen mukanaan tuomiin vaatimuksiin liittyvät seikat, sekä esteettisyys, houkuttelevuus ja yhteisöllisyyden mahdollisuudet tiloissa.

Erityisesti huomiooitiin erilaisten kaiteiden ja kynnysten asetteluiden käytännöliisyyttä, sekä urheilemisen mahdollisuuksia. Myös portaiden värityksen sopivuutta arvioitiin yhteydessä heikentyneeseen näköön.

Toiset kohteet - kesäkuu 2023

Oulu ja Hailuoto

Oulussa TULE tutustui kolmeen kohteeseen: Kotikatu365, Onnenrinne Lasaretinsaari ja Lintulammentie 15 B. Kohteet esittelivät senioriasumista uusista näkökulmista ja tarjosivat ajatuksia kohdevierailujen jälkeiseen työpajaan.

Kolmannet kohteet - lokakuu 2023

TULE:n kolmannet kohteet olivat Helsingin Hekan erityisasuntokiinteistö
Myllymatkantie ja Villa Vuoranta. Kohteiden jälkeen kokoonnuimme Metropolian ammattikorkeakoululla kuulemaan heidän SmartLabistaan ja hankkeistaan ikääntyneiden teknologioiden parissa.

Neljännet kohteet - tammikuu 2024

Lahti

TULE:n neljännet kohteet sijaitsivat Lahdessa. Pääsimme vierailemaan jopa viidessä kohteessa talvisissa maisemissa. Näitä olivat LVAS Onnelanpolku, Harjulan Moreeni, Mänty ja Lähde, Dila Tammipuisto, Saga Salpalinna ja LVAS Kartanonkulma.

Jos kiinnostuit hankeesta ja haluat tietää lisää, ota yhteyttä!