Aurinkoinen alku TULE-hankkeelle

Projektin jäsenet jakautuivat kahteen ryhmään kohteita katsomaan. Tässä on yksi ryhmä Ilonkaaren edessä keväisessä auringonpaisteessa.

Tulevaisuuden senioriasuminen -hanke käynnistyi kohdevierailuilla Tampereen Kontukotiin, Pappilanrinteen Kotilinnaan ja Mainiokoti Ilonkaareen, sekä lounaskokouksella sen jälkeen. Projektin tavoitteena on kerätä tietoa senioriasumisen nykytilanteen kokonaisuudesta yhteistyössä useiden toimijoiden kanssa ja yhteiskehittää tulevaisuuden senioriasumisen malleja ja käytäntöjä.

Tulevaisuuden senioriasumista on tärkeä kartoittaa etenkin väestörakenteen muuttuessa ja ikääntyneiden määrän kasvaessa, mikä haastaa yhteiskunnan varautuneisuutta ja kuntien sekä hyvinvointialueiden toimintatapoja ikääntyvien asumisen suhteen.

– Tässä hankkeessa painopisteenä on löytää sellaisia asumisen malleja, jotka mahdollistavat itsenäisen asumisen mahdollisimman pitkään, samalla kiinnittäen huomiota myös näiden taloudelliseen puoleen sekä senioriasumisen toimijaverkostoihin, toteaa projektipäällikkö Jaana Vanhatalo.

Tällaisia ovat välimuotoisen asumisen kohteet, jotka asettuvat kotona asumisen ja ympärivuorokautisen palveluasumisen välille. Niissä on usein yhteisöllisiä piirteitä, jotka voivat osaltaan auttaa yksilön hyvinvoinnin ylläpidossa esimerkiksi yksinäisyyttä vähentäen. Saatavilla on myös arkea helpottamaan erilaisia palveluita joko itse, yhteisesti tai kunnan kautta ostettuna. Tällaisia ovat esimerkiksi siivous-, kuljetus- ja kuntoutuspalvelut.

Välimuotoisen asumisen ratkaisuja onkin useita erilaisia, mikä tekee siitä joustavan asumisen muodon. Joustavuus ja yksilön valintojen mahdollisuus sopeutuu hyvin ihmisten erilaisiin tarpeisiin ja toiveisiin asumiseen liittyen.

Projektin jäsenet läsnä ja etänä.

– Hankkeessa on tärkeää huomioida senioriasumisen yhteistyötahot sekä ratkaisujen kustannustehokkuus. Tulee myös muistaa, että kaavoituksella voi olla iso merkitys, toteaa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) erityisasiantuntija Sonja Manssila.

TULE:n tarkoituksena on edistää suomalaista ikäystävällistä asumista kohti tulevaisuuden tarpeita uusien yhteisesti kehitettyjen senioriasumisen mallien avulla. Näin ollen on tärkeää tunnistaa jo olemassa olevia malleja ja käytäntöjä, sekä joustavia ja monikäyttöisiä suunnitteluratkaisuja. Näiden ohella kehitetyt palvelutuotannon mallit ja teknologiat auttavat ikääntyneiden arjen asumisen sujumisessa.

– Hankkeessa on hieno osallistujajoukko erilaisista organisaatioista, joilla kaikilla on halu kehittää senioriasumista yhdessä. Osallistujat näkevät hankkeen myös mahdollisuutena oppia uutta, saada uusia näkökulmia sekä tutustua muihin alan toimijoihin, kertoo projektipäällikkö Jaana Vanhatalo. Monipuolisen ryhmän kesken käytännössä toimivan ratkaisun löytyminen helpottuu, kun osaamista ja tietämystä on laajasti saatavilla.

Ryhmä tutustumassa Pappilanrinteen Kotilinnan pyörävarastoon.

Ensimmäisen työpajan päämääränä olivat Kontukoti Kontu Satama, Pappilanrinteen Kotilinna ja Mainiokoti Ilonkaari, joissa tarkasteltiin asumisen ympäristöä huomioiden hyviä ja paranneltavia ominaisuuksia.

Erityisesti silmään pistivät esteettömyyteen vaikuttavat tekijät, kuten kaiteet, portaat ja kynnykset. Toisaalta esteettiset ja kodin tunnelmaa luovat tekijät, kuten sisustus ja värimaailma kiinnittivät huomion. Mielenkiinnon herättivät myös yhteisölliseen olemiseen mahdollistavat yhteiset tilat, kuten kerhohuone ja kuntosali.

– Haastavaa hankkeessa tulee olemaan tulevaisuuden asumisen ennakointi: Miten ihmisten toiveet ja vaatimukset tulevat muuttumaan? Miten ikääntyneiden toimintakyky tulee muuttumaan? Millaisessa maailmassa ylipäätään tulemme asumaan muutamien kymmenien vuosien kuluttua? Millaisia teknologisia keksintöjä ja ratkaisuja tulee syntymään? Nimittäin vain yksi asia tulevaisuudessa on varmaa: muutos, toteaa projektipäällikkö Jaana Vanhatalo.

Tulevaisuuden senioriasuminen -hankkeen aikana tutustutaan useisiin kohteisiin, järjestetään kokouksia, webinaareja ja seminaareja, sekä uutisoidaan aiheesta hankkeen nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Seuraavana kohteena ovat Oulu ja Hailuoto kesäkuussa 2023.

Lisätietoja:

Jaana Vanhatalo, HTM
TULE Projektipäällikkö
040 849 0426

Jaakko Kinnunen, FM
CoreLabin projektipäällikkö, viestintävastaava
050 437 7144

Hankkeessa rahoittajina ja yhteistyökumppaneina toimivat Tampereen yliopisto, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA), Ympäristöministeriö, Ara-Asuntojen Tuotanto Arttu Oy, De Gamlas Hem i Tammerfors r.f. – Vanhain Koti Tampereella r.y., ES-Laatuasunnot Oy, Hailuodon kunta, Helsingin kaupunki, HEKA, Iisalmen kaupunki, Jyväskylän kaupunki, Järvenpään kaupunki, Keski-Suomen Jaso Asunnot Oy, Kiinteistö Oy Haapajärven Vuokratalot, Kiinteistö Oy Kärrykartano, Kiinteistö Oy Vetelinraitti, Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy, Lahden kaupunki, Lahden vanhusten asuntosäätiö sr, Savonlinnan Vuokratalot Oy, Setlementtiasunnot Oy, Turun kaupunki, Tuusulan kunta, Tyvene Oy, Vaasan kaupunki sekä Yrjö ja Hanna -säätiö. Lisäksi yhteistyötahona toimii Vanhustyön keskusliitto.