Helmikuinen tapaaminen Tuura-hankkeen merkeissä SeAMK:ssa

TUURA -tukea urapolulle -hankkeen kaikkien toimijoiden tapaamis- ja työskentelypäivä järjestettiin Seinäjoen AMK:ssa 13.2.2020. Päivän aikana kävimme läpi asioita Tuura- hankkeen menneisyydestä, tulevaisuudesta ja siitä, millaista toimintaa ja tehtävää vielä on jäljellä ennen hankkeen päättymistä. Totesimme, että meillä on vielä paljon mielenkiintoista tehtävää ja tavoitetta toteutettavana, ennen seuraavaa vuodenvaihdetta ja hankkeen päättymistä. Totesimme myös, että hankkeessa on jo saatu aikaan paljon hyviä asioita, jotka ovat olleet hyödyksi hankkeessa toimiville AMK:lle, niiden opiskelijoille ja henkilökunnalle.

Mielenkiintoinen kokonaisuus on ollut kahden opintopisteen laajuisen Askeleita urapolulle -kurssin rakentaminen yhteistyössä kaikkien toimijoiden kanssa ja opintokokonaisuuden testaus ja pilotointi opiskelijoilla, sekä kurssin työstäminen myös englanninkieliseksi. Opiskelijat, jotka ovat tässä pilotoinnissa olleet mukana, saavat opintopisteet vapaavalintaisiin opintoihinsa. Yhteenvetona kurssista voidaan todeta, että palaute on ollut innostavaa sekä opiskelijoita kannustavaa. Opiskelijat ovat laatineet työnhakuun liittyviä tehtäviä ja kokeneet mm. miellekartan laatimisen hyödyllisenä ja henkilökohtaiset palautekeskustelut tärkeinä. Palautetta on tullut myös siitä, että työpaikka on löytynyt uusilla tavoilla tehdä työhakemusta.

Hankkeen toimesta kirjoitetaan vuoden 2020 aikana kokoomateos käsittäen kaikki hankkeen tavoitteina ja toteutettavana olevat teema-alueet: uraohjauspalvelut ja niiden tarve ja toteutus hankkeen puitteissa eri AMKeissa sekä työelämäyhteistyön kuvaaminen ja sen toteutuminen. Sisältö tullaan tekemään artikkelijulkaisuna yhteistyössä kaikkien hanketoimijoiden kanssa ja se suunnataan kaikille ammattikorkeakouluille ja niiden ohjaustyötä tekevälle henkilöstölle. Helmikuun tapaamisessamme keskustelimme lähinnä työnjaosta ja julkaisun sisällysluettelosta sekä pohdimme teoksen saavutettavuutta toteutuksen suhteen. Teoksella tavoitellaan myös yhteiskunnallista näkyvyyttä.

Hanketapaamisen lounaalla koettiin myös mukava yllätys, kun äitiyslomalle jäänyt hankkeen toimija ilmestyi seuraamme tuoreen perheenlisäyksensä kanssa ja osallistui yhteiseen lounashetkeen.

Iltapäivällä veimme vieraamme tutustumaan Tuki- ja osaamiskeskus Eskooseen ja siellä tarkemmin aistikeskus Sateenkaareen. Oli mielenkiintoista tutustua Viherhuoneeseen, joka loi rauhallisen tunnelman linnun laululla ja runsailla viherkasveilla, Pimeään huoneeseen, joissa oli upeat neonvalot ja saimme hypistellä erilaisia hohtavia tavaroita, Valkoisessa huoneessa saimme ihastella upeaa tähtitaivasta ja vaikka loikoilla leppoisasti vesisängyssä ja kokea painopeiton rauhoittavan vaikutuksen. Aistikeskuksesta saimme lähteä omatkin aistit aktivoituneena, sekä jälleen viisastuneina siitä, miten erilainen tukea tarvitsevien henkilöiden maailma voikaan olla.

Lämmin kiitos kaikille päivään osallistuneille, oli jälleen hyviä ja tehokkaita kohtaamisia koko päivä täynnä.

Aurinkoisin kevätterveisin Tarja, Kirsi ja Marjut Seinäjoen AMK:sta